6 MUHALEFET PARTİSİ ENERJİ KRİZİ VE EKONOMİK SORUNLAR HAKKINDA BİR ARAYA GELDİ!

Kütahya’da CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Gerçek Bağımsız Türkiye Partisi Sanayi alanında yaşanan enerji krizi ve Kütahya ve ülke gündeminde meydana gelen ekonomik darboğazı protesto etmek amacıyla bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. 6 Partinin İl Başkanları ve CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap toplantıda bir araya geldi.

6 parti ülkenin içinde bulunduğu durumun her geçen gün kötüye gittiğine belirterek şöyle dedi:

“Ülkemiz maalesef tam bir yönetim krizi yaşamaktadır. Ülke yönetilmemekte, adeta yağmalanmakta ve savrulmaktadır. Faiz sebep, enflasyon sonuç denilerek uygulanan yanlış ekonomik politikalar tam bir ekonomik türbülansa neden olmuş ve hızla yükselen döviz kurları ve Türk lirasındaki değer kaybı ile piyasalar alt üst olmuştur. Bu ekonomik dalgalanmada bir gecede milyonlarca dolar el değiştirmiş ve bu kişilerin kim olduğu meclis tarafından araştırılması Cumhur İttifakı tarafından engellenmiş kamuoyundan saklanmıştır. 

Stratejik kurumlar özelleştirme adı altında, kamu bankası kaynakları kullanılarak yandaşlara peşkeş çekilmiştir. Kamu kaynakları yandaşa verilen ihalelerle, KOİ projeleriyle, plansız programsız projelerle yok edilmekte, her gün milyarlarca liranın nasıl hukuksuzca yandaşlara aktarıldığı bilgisi ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin tüm değerleri, limanları, firmaları paramızın değerinin düşmesi ile çok ucuza yağmalanmıştır.

Halkımız yüksek enflasyon, gelir yetersizliği ve derin bir yoksulluk altında ezilmektedir. 2022 yılı enflasyon oranı sene başında %5 civarında olacağı hedeflenirken, bugün Merkez Bankası tarafından bu tahmin %23.2ye yükseltilmiştir. 2021 yılı TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamları %36.08 ile dokuz Avrupa ülkesinin toplam enflasyon rakamlarının üzerinde olmuştur. Ayrıca bu oran bağımsız kuruluşlar tarafından %82. 81 olarak açıklanmıştır. Artık kurumlara güven de kalmamıştır. Halkımız çarşı pazarda gerçek enflasyonu yaşamakta, açıklanan verilerin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmektedir.”

TARIMDA DURUM İÇLER ACISI

“Tarım için en stratejik üretim merkezleri olan Gübre fabrikalarının özelleştirilmesi ile gübrede dışa bağımlı hale gelmiş ve gübre tedariki piyasa koşullarına terk edilmiştir. Tarlasına gübre atamayan, artan mazot fiyatları nedeniyle tarlasını sulayamayan çiftçilerimiz, yeterli ürün alamamaktadır. Bugün insanlarımız artan gıda fiyatları nedeniyle artık sofralarına bir tas yemek koyamaz hale gelmiştir. Her gün açız diyerek feryat eden insanlarımızın çığlıkları hayatımızı doldurmaktadır.

İnsanlarımız artık temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş ve açlık baskısı altında yaşamaktadır. İşsizliğin, gelir azlığının halkımızı kasıp kavurduğu bu dönemde asgari ücret neredeyse kural haline gelmiştir. Resmi rakamlarla OECD ülkeleri arasında en fazla işsizlik oranı Türkiye’de yaşanmaktadır. Genç işsizlik oranı % 25’in üzerindedir. Eğitim almak isteyen gençlerimiz yeteri yurt olmadığı için fahiş fiyatlarla özel yurtlarda barınmak zorunda kalmakta veya eğitimi bırakmak zorunda kalmaktadır.

İnsanlarımız kira öder gibi doğalgaz ve elektrik faturası ödemek zorunda kalmakta, karakışta soğukta ve karanlıkta yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Sanayicimiz enerji girdisindeki ağır maliyetler altında ezilmektedir. Baktığımızda doğalgaza geçen yıl içerisinde 11 defa 1 ay hariç zam yapıldığını görüyoruz. Vatandaşın faturasında yüzde 47’lik bir artış var. Sanayicinin faturası tam 5 buçuk katına çıkmış, yüzde 450 zamlanmış. 2022 Ocak ayı içinde sanayide kullanılan doğalgaza % 50, konutlarda kullanılan doğalgaza % 25 elektriğe % 130’a varan zam yapılmış ve yaşam maliyeti açıklanan enflasyonun kat kat üzerinde artmıştır. Her gün gelen zamlarla benzin ve mazot fiyatları 1 Aralık 2021 fiyatlarına göre % 45 artmıştır.”

SANAYİCİ PERİŞAN HALDE

“Son yaşadığımız, planlama ve altyapı eksikliğine bağlı olarak ülke tarihimizde ilk kez ortaya çıkan üç günlük sanayi doğalgazı ve elektrik kesintisi ile şehrimizde ve ülkemizde sanayi üretimi durmuştur. Bu olay çok büyük ekonomik kayıplar ortaya çıkartmış ve sanayicimizi çok zor durumda bırakmıştır. Özellikle ilimizde ağırlıklı olan ve fırınlarla çalışan porselen ve seramik sanayi kuruluşlarında çok büyük maliyetler oluşturmuştur. İşçiler zorunlu izne çıkartılmıştır. Bu kesintilerin devamı durumunda artık sanayicimizin dayanma gücü kalmamıştır. Sonunda büyük işten çıkartmalar ve telafisi mümkün olmayan üretim ve ekonomi kayıpları kaçınılmaz olacaktır. “

KÜTAHYA’DA ÇİNİGAZ MİLLETİ MAĞDUR ETTİ

“Tekel haline gelen doğalgaz firmaları halkımıza adeta zulmetmektedir. İlimizde daha önce ön ödemeli olarak abonelik almış bulunan tüketiciler, Çinigaz tarafından faturalı hatta geçmek için zorlanmaktadır. Halkımızdan her gün şikâyetler gelmektedir. Usulsüz kullanım denilerek kış ortasında sayaçlar sökülmekte, gecikmiş eski tarihli faturaları ödemesi takip edilmediği için abonelikler iptal edilerek halkımız zor durumda bırakılmaktadır. Yeterli ücretsiz kart dolum istasyonu açılmamakta, insanlarımız saatlerce kalabalık kuyruklarda bekleyerek dolum yapabilmektedir. Açılan ücretli dolum istasyonlarında her doldurmada 3.5 TL alınarak haksız kazanç elde edilmektedir. 2018 yılında çıkartılan bir yönetmelikle, örneği görülmemiş bir uygulama ile zamanında fiyatı neyse ön ödemeli olarak peşin alınan doğalgaza fatura kesilerek dolum için giden vatandaşlardan tekrar ücret tahsil edilmektedir.”

KÜTAHYA’DA KİOKS DOĞALGAZ YÜKLEME İSTASYONLARI YETERLİ DEĞİL

“Şehrimizde ön ödemeli tüketicilerin yükleme yapması için KİOSK denilen otomatik ödeme merkezleri sadece bir noktada yer almakta ve kullanılmak istendiğinde genelde çalışmadığı gözlenmektedir. Çinigaz firması iktidardan aldığı güçle halkımızı adeta haraca kesmiştir ve zulmetmektedir.

EPDK’nın usulsüz yönetmeliğine karşı siyasi partiler, STK ve kişiler tarafından Danıştay’da açılmış çok sayıda iptal davası mevcuttur. Bu davaların bir an önce sonuçlanmasını ve bu haksız uygulamanın bitirilmesini bekliyoruz. Üreticinin KDV ve ÖTV ile maliyetlerinin artması, enerjide sübvansiyonların uygulanmaması neticesinde 2021 üretici enflasyonu %80 üzerinde gerçekleşmiştir. Bunun tüketiciye yansımaması düşünülemez. İleride bu maliyet artışları çok büyük zamlarla tüketicinin karşısına çıkacaktır.

Halkımız nisan ayında 45 liraya aldıkları Ayçiçek yağını 99 TL’na alabilmek için TMO önünde karda kışta uzun kuyruklar oluşturmuştur.  Vergi aflarıyla büyük sermayeye devamlı avantaj sağlayan iktidar bütçeyi büyük oranda halktan aldığı dolaylı vergilerle oluşturmaya çalışmaktadır. Üreticiye ve sanayiciye verilen doğalgaz ve elektrikten ve ara üretim materyallerinden alınan %18 KDV ve ÖTV enflasyonu tetiklemektedir.

Artan hayat pahalılığı karşısında ezilen halkımıza destek olunması için elektrik, doğalgaz ve temel gıda ürünlerinde KDV ve ÖTV’nin sıfırlanması zorunlu hale gelmiştir. Tüm bunların sorumlusu 20 yıldır bu ülkeyi tek başına yöneten AKP ve tek adam rejimi, saray iktidarıdır. Artık sorumluluktan kaçmak için hiçbir bahaneleri kalmamıştır. Ülkemizin bu yönetim ile kaybedecek bir günü bile yoktur. Hemen erken seçime gidilmelidir.

Bizler muhalefet partileri olarak ülkemizin bu koşullarda yoksulluğa, ekonomik yıkıma, kurumların yok edilmesine, tüm kararların tek kişi tarafından alınarak hukukun yok sayılmasına razı değiliz. Halkımızın yanındayız, saray ve yandaşlar için değil her kesimiyle halkımız için bütçe yapmaya, vergi ve zamlar altında inleyen, işsizlik ve gelirsizlik baskısı altındaki ezilen halkımıza güvenli bir gelecek oluşturmak için hukuk devletini yeniden inşa ederek, adaletli ve demokratik bir şekilde ülkemizi yönetmeye talibiz.”

Latest Posts

spot_img

Yazarlar