Yeni İlçe Hastanesi inşaatı temel için hazır

Yeni Domaniç İlçe Entegre Hastane binası inşaat alanı hafriyatları alındı, temel seviyesine getirildi. Bugün ise grobeton dökülerek temel için hazır hale getirildi.

Yeni Domaniç İlçe Entegre Hastane inşaatında temel kotuna ulaşıldı. Temel kotuna 10 santimetre kalınlığında grobeton döküldü.

Yeni bina tamamlanana kadar eski binanın etrafına her türlü güvenlik önlemlerine alan firma 500 iş günü içerisinde yeni hastane binasını tamamlayacak.

Yeni bina, bodrum, zemin, 1 kat ve teras olmak üzere 3143 m2 kapalı alana sahip olacak. Acil Ünitesi, 112 Acil İstasyonu, 6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, röntgen görüntüleme, Diş Ünitesi, Halk Sağlığı ve Toplum Sağlığı Birimleri, 10 yataklı hasta servisi ile kafeterya ve sosyal alan içerecek.