“Hayme Ana türbesinin mirası için hiçbir adım atılmadı”

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya’nın dert haritasını çıkardı ve çözüm önerilerini sundu. Vekil Kasap, Domaniç ile ilgili, Hayme Ana türbesinin mirası için hiçbir adım atılmadığını ifade ederek, Osmangazi köprüsünü de aktif hale getirecek olan Tavşanlı- Domaniç- İnegöl yolunun yapılmamasına değindi.

Yazılı basın açıklamasında bulunan CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap şu ifadeleri kullandı;

“KÜTAHYA’NIN SORUNLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR”

“Yaşanan ekonomik kriz birçok İlde olduğu gibi Kütahya’da da kendini derinden hissettirdi. Bir de üstüne yaşanan salgın var olan krizi daha da büyüttü. Kütahya’da yaşanan ekonomik daralma her alanda derinden hissedilirken, bu süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında esnaflarımız geldi. İktidarın yanlış ekonomi politikası ve yeteri kadar desteği vatandaşına sağlayamaması sorunların büyümesine ve var olan işsizliğin daha da fazla artmasına yol açtı.
Kamu yatırımlarından hak ettiği payı alamayan Kütahya hala birçok alanda ihmal edilmişliğin faturasını ödemektedir. Sürekli göç veren bir il konumuna gelen Kütahya’nın sorunları uzun yıllardır çözüm beklemektedir. Kütahya’nın kamu yatırımlarından hak ettiği payı alabilmesi, özel sektörün teşvik edilerek yeni istihdam alanlarının yaratılması, başta turizm olmak üzere ilin sosyo-ekonomik açıdan kalkınabilmesi için acil yeni bir yol haritasına ihtiyaç vardır.
Kütahya’nın sorunlarını her fırsatta dile getirerek çözüm önerilerimizi vatandaşlarımızın takdirine, kamuoyunun da bilgisine sunduğumuz bu süreçte bir kez daha Kütahya’nın dert haritasını ve çözüm önerilerini sizlerle paylaşıyorum.
· Eti Gümüş başta olmak üzere, Manyezit İşletmeleri (KÜMAŞ), Seyitömer Termik Santrali ve Linyit İşletmesi, Tunçbilek Termik Santrali, Kütahya Azot Fabrikası, Kütahya Şeker Fabrikası, Kütahya Gübre Üretim Tesisleri (TÜGSAŞ) gibi birçok işletmenin özelleştirilmesi. Kütahya’da 18 yılda 5 milyar 763 milyon TL’lik özelleştirme sonrasında binlerce işçinin işinden olması ve gelinen süreçte Kütahya’ya yeni bir fabrikanın kazandırılamaması.
· 26 bin 599 kayıtlı işsiz. Pandemi ile birlikte daha da artan işsiz sayısı.
· İşsizlik nedeniyle nüfusun göç etmesi ve her yıl nüfusun % 4.9 oranında azalması.
· Yetersiz kamu yatırımları.
· Kültürel ve tarihi yapıların korunamaması, tanıtılamaması ve turizme kazandırılamaması.
· Kütahya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesinin sorunları ve Zafer Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçirilememiş olması.
· Dünya Bor rezervinin yüzde 70’ine ev sahipliği yapan Kütahya’da Bor madeninin daha verimli bir şekilde üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanmasının yapılamaması. Bor Karbür Fabrikasının Kütahya’da açılamamış olması. Bor’dan üretilen Boron, Borel, Bortam gibi deterjan ve antiseptik solüsyonunun Kütahya’da üretilmemesi. Bor Araştırma Enstitüsü’nün kurulmaması. Bor atıklarından lityum elde edilmesi için düşünülen tesislerin Kütahya’ya kurulmaması.
· Çini ve seramik ürünlerinde uygulanan KDV oranın düşürülmesi için vermiş olduğumuz Kanun teklifinin iktidar tarafından gündeme alınmaması ve yüksek KDV’nin düşürülmemesi nedeniyle sektörün daralması. Ürünlerin tanıtımının yeteri kadar yapılamaması. Çini Enstitüsünün kurulmaması.
· Özel Ekonomik Bölge oluşturulamaması.
· Zafer Havalimanı’nın atıl olması. Kamu-Özel-İşbirliği Projesi kapsamında yapıldığı için garanti edilen yolcu sayısına açıldığı 2012’den bu yana hiçbir zaman ulaşamadığı için devletin her yıl zarar etmesine göz yumulması. Pandemi sonrası yolcu sayısı daha da azalmaktadır. (Yolcu sayısında %99,6 sapma bulunmakta olup, 2020 yılı için 6.738.658 € ödeme yapılmıştır. Bu para Kütahya’ya yatırım yapılması için kullanılmış olsa, İlimizin pek çok sorunu çözülmüş olurdu.) Zafer Havalimanında oluşan kamu zararının azaltılması için Umre seferlerinin Kütahya’dan yapılması, Yurtdışından Kıbrıs’a gelenlerin Antalya’dan değil, Zafer Havalimanından aktarma yapmasının sağlanması, gastronomi kentlerine sefer koyulması elzemdir.
· Ekilemeyen tarım arazilerinin oranının artması. Çiftçilere gereken desteğin verilmemesi. Toplulaştırma uygulamasının yapılamaması.
· 2011 yılında söz verilen Kütahya Şehir Hastanesi’nin hala bitirilememiş olması. Hastane ve uzman doktor eksikliği nedeniyle hastaların çevre illere gitmek zorunda bırakılması. İlde Tıp Fakültesi ve Devlet Hastanesi’nin olmaması. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Termal Merkez olamaması.
· Spor ve alt branşlara yönelik altyapı eksikliklerinin giderilememesi. İlde hala modern bir Stadyum olmaması.
· İlçeler arası karayolu bağlantısının yetersiz olması. Bölgede altyapı eksikliklerinden dolayı sık sık meydana gelen kazalar. 2011 yılında söz verildiği halde bir türlü yapılamayan Yüksek Hızlı Tren hattı. İstanbul- Antalya güzergâhında Bozüyük- Afyonkarahisar otoyolunun Kütahya İl sınırından hala geçmemiş olması. Osmangazi köprüsünü de aktif hale getirecek olan Tavşanlı- Domaniç- İnegöl yolunun yapılmaması.
· Hava kirliliğinin yüksek olması. Hava kirliliğine bağlı olarak vatandaşların çeşitli hastalıklarla karşı karşıya bırakılması.
· Emet ve Hisarcık İlçelerimizin arsenikli su kullanmaya maruz bırakılması.
· Esnafın taleplerinin karşılanamaması yüzünden birçok işyerinin kapanması ve birçok işletmecinin var olan pandemi ile birlikte daha da zor durumda kalması.
· Kütahya’nın tarihi mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak ve işsizliği bir nebze azaltacak olan Başkomutanlık Meydan Savaşları Zafer Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında vermiş olduğumuz Kanun teklifinin iktidar tarafından hala gündeme alınmamış olması. Kuruluşun şehri Domaniç Hayme Ana türbesinin ve kurtuluşun şehri Dumlupınar’ın tarihi mirasının geliştirilmesi için hiçbir adım atılmaması.
· Kütahya’nın Simav ilçesinde kestane yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlar, vişne ve kiraz üreticilerinin desteklenmesi önerisine ve üreticilerin sorunlarının çözümüne ilişkin hala bir çözüm bulunmamış olması.
· Emet ve Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezlerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla turizm merkezi statüsünün kaldırılması nedeniyle, bölgenin gerekli ilgiyi görememesi ve Kütahya’nın turizm gelirinin azalması.
· Pandemi ile birlikte uzaktan eğitim gören öğrencilerin Kütahya’da internet altyapısı ve erişimi bulunmayan köy ve mahallelerde yaşadığı sorunların çözülememiş olması.
· Olası bir depreme karşı Kütahya’da ve çevresindeki illerde meydana gelebilecek hasarların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin hala hayata geçirilememiş olması.
· Dünyanın ilk borsa binasını da içinde barındıran Aizanoi Antik Kenti’nin turizme kazandırılması için gereken önemin hala verilmemiş olması.
· Eğrigöz Kalesi’nin turizme kazandırılması, mağaracılık turizmi ve dağcılık turizminin gelişmesi için gereken önemin verilmemesi.
· Murat Dağı’nda olduğu gibi Tavşanlı İlçesine bağlı Avcılar ile Simav İlçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında da altın ve gümüş madeni açılmasının bölgede yaratacağı tahribat.”