İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

2011 yılında Türkiye’nin de hazırlayıcısı ve tarafı olduğu bu sözleşme ile Kadına ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki bu sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra kadın hakları anlamında Türkiye gelişme göstermiş, daha demokratik önlem ve sonuçlar ile kadınları koruyucu düzenlemeler yapmıştır. Ancak 2021 yılı mart ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu uluslararası sözleşme feshedilmiştir.

Öncelikle bilinmesi gerekir ki Türkiye’nin kabul edeceği uluslararası sözleşmeleri meclisten geçen kanun ile yürürlüğe girmesi anayasal bir zorunluluktur. Aynı şekilde bu uluslararası sözleşmelerin de feshedilebilmesi için yine TBMM tarafından kanun ile kaldırılması gerekmektedir. Anayasaya aykırı olan bu fesih işlemi hukuka aykırı olup anayasa ve kanun nezdinde bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bunu anayasa profesörleri ve tüm hukukçular söylemektedir.

Peki bu İstanbul Sözleşmesi feshedilerek ne götürdü. Biraz da bunu anlatalım. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini koruyan maddeleri, Kadına yönelik şiddet eylemlerinin istatistiklerinin tutulması ve bunun kamu oyu ile paylaşılması, Şiddeti önleyecek toplumsal zihniyet değişikliği sağlamak,
Şiddeti önlemek için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
Çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismarın önlenmesinin amaçlanması,
6284 sayılı kanun ile ivedi koruma tedbirlerinin alınması.

En can alıcı maddesi bu sonda belirttiğim ivedi tedbirlerin alınması maddesi idi. Bu madde ile şiddet gördüğünü beyan eden bir kadın, Mahkemeye müracaat ettiği anda delil araştırması ifade alma gibi süre alan işlemler beklenmeden koruma tedbiri verilerek, Emniyet güçlerine bilgi verilip kadın hakkında koruma kararı verilirdi. Bu maddenin artık uygulanıp uygulanmayacağı, yapılacak itirazlar ile sözleşmenin devam edip etmeyeceği muallak olup, hukuk devleti ile bağdaşmayan bir karar verilir de sözleşme feshedilirse artık kadınların kanun önünde korunmadığı, acil eyleme geçilemediği ve ne yazık ki daha fazla kadına yönelik şiddet haberleri ve cinayetleri ile karşı karşıya kalabiliriz.