SENETLİ TAKİP (KAMBİYO TAKİBİ)

Ekonomik dalgalanmalar, esnaflar arasında senet devirlerini zorunlu kılmaktadır. Mal, hizmet alan kişi borcunu nakit olarak ödemediği takdirde, ticaret gereği çek veya senet ile iş görmektedirler. Ancak vadesi gelen senetlerin karşılığı alacaklıya ödenmediği takdirde, alacaklı bu senet ile birlikte icra müdürlüğüne başvurarak alacağını isteme hakkına sahip olacaktır.

Alacaklı, bu senet ile icra müdürlüğüne başvurduğunda, icra müdürüne takip talebini ve senet aslını sunarak, borçluya ödeme emrinin tebliğini ister. Kendisine dosya halinde evraklar gelen icra müdürü borçluya tebligat çıkartır ve alacaklının borcunun ödenmesini, borcun doğmadığı- bittiği- ödendiği veya senetteki imzanın kendisine ait olmadığını iddia edecekse icra hukuk mahkemesinde dava açması gerektiğini bildirir.

Ödeme emri kendisine gelen borçlu 5 gün içinde icranın kaldırılması veya imzaya itiraz davası açabilir veya borcu ödemek zorunda kalır.

Senetli takiplerde borçlunun itirazı icra müdürlüğüne değil, senedin kuvvetinden dolayı Mahkemeye itiraz yoluna gidebilir. Alacaklını senet ile takip yapmasının avantajlarından birisi de budur.

Borcu 10 gün içerisinde ödemeyen ve 5 gün içerisinde dava açmayan borçlu için artık bu icra takibi kesinleşmiş olur ve alacaklı bunun üzerine icra müdürlüğünden haciz isteme hakkına kavuşur.

Tüm bu işlemlerde hata yapmamak için profesyonel bir yardım alarak bir avukattan yardım alınması her zaman daha iyi olacaktır.