KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

Bilindiği gibi Domaniç’te 2006 senesinde yapılan Kadastro çalışması ile taşınmazların sınırları ve sahiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tüm Türkiye genelinde yıllardır süren, köy, kasaba, mezra gibi alanlarda yapılan çalışmalar ile tapusuz arazilerin belirlenmesi, hisseli tapuların kayda geçmesi, arsa- tarlaların sınırlarının belirlenmesi hedeflenmiş ve bu yönde çalışmalar yapılmıştır.Domaniç’te de 2006 senesinde Kadastro çalışmalarına başlanmış ve tarım arazilerinin hudutları belirlenmiş, bir tarlanın nereden başlayıp nerede biteceği belge haline getirilmiştir. Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün çalışmaları ile yapılan bu işleme hak sahipleri yani arsa- tarla sahipleri, eken- biçen yani kullananların (zilyet) bu çalışma ile belirlenmesi, arsa- tarlasının ne kadar metre kare olduğunun belirlenmesi tamamlanmıştır. Kadastro bu çalışmayı yaptıktan sonra her taşınmaz için tutanak tutmuş ve bu tutanakları Kaymakamlık önüne askıya çıkarmıştır. Askının amacı hak iddia edenler, yapılan tespitte bir hata olduğunu iddia edenler Tapu Müdürlüğü’ne itiraz ederek yapılan çalışmada hata olduğunu ispat etmeleri sağlanmıştır. 30 günlük askı süresinde Tapu Müdürlüğü’nün tutanaklarına itiraz hakkı bulunmaktadır.Bu 30 günlük süre geçtikten sonra da 10 senelik zaman aşımı (mürur-u zaman) süresi içerisinde Mahkemelerde dava açarak Kadastro Tespiti’nin hatalı olduğu, yapılan işleme itiraz edildiği, hak sahibi görünen kişinin yanlış kaydedildiğine dair dava yoluna gidilebilir.Ancak Domaniç’te 2006 yılında Kadastro çalışması yapıldığı için, 10 senelik zaman aşımı süresi 2016 senesinde dolmuştur. Bu süreden sonra açılacak davalarda Mahkemeler zaman aşımı nedeniyle davanın reddine karar verirler. Bu sebeple bana da gelen vatandaşlara hep söylediğim gibi zaman aşımı nedeniyle dava açmanın yararsız olduğu, artık bu Kadastro tespitine itiraz edilemeyeceği, edilse de Mahkemelerce reddedileceği bilinmelidir. Yine de her olayın koşullarının farklı olduğu, sizin tarlanız- arsanız ile ilgili yapılabilecek bir çıkar yol olup olmadığını avukatınıza sormanız gerekmektedir.