ATATÜRK ÖLDÜ !

Aydın Kocacık Yörüklerinden Hafız Rıza, Osmanlı Toprağı olan Selanik’e yerleşmiş, Oğlu Ali Rıza Efendi ise Milis Subaylığı, evkaf kâtipliği ve kereste ticareti yapan iş adamıdır. 1871 yılında Zübeyde Hanım’la evlenen Ali Rıza Efendinin beş çocuğundan dördüncüsünün adına Hz. Peygamber’in adı verilir. MUSTAFA
Mülkiye İdadisi ‘ne okul hayatına başlayan MUSTAFA, Arapça öğretmenliği yapan Kaymak Hafız’dan değnek ile dayak yiyince okuldan ayrılır.
Askeri Rüştiye’ye ye giden öğrencilerin kıyafetlerini çok beğenen MUSTAFA, okul hayatına burada devam eder. Selanik Askeri Rüştiyesinde, oldukça başarılı olan MUSTAFA, sınıf başkanıdır ve üstün zekâsıyla matematik öğretmeni  Yüzbaşı Mustafa Efendi’nin de dikkatini çekmektedir. Mustafa öğretmen, isim karışıklığını gidermek için öğrencisi MUSTAFA’nın adına “Bilgi ve erdem bakımından olgunluk ve eksiksizlik” anlamına gelen Kemal ismini ekler… O artık MUSTAFA KEMAL’dir.
Görüldüğü gibi herkesin başına gelebilecek durumlar, herkesin hayatı gibi bir hayat…
Yalnız, küçük bir ayrıntı var !!! MUSTAFA, Ataerkil bir milletin evladı olarak atasının gönderdiği okula değil de  bir defa dayak yemeyi bahane ederek kafasının dikine, kendi istediği okula gider!
İşte bu küçük başkaldırıyı bu gün bile yapabilecek kaç kişiyiz !?
İnsan, hayalleri kadar büyüktür de; Hayalleri gerçekleştirmek için de çalışmak gerek.
Mustafa Kemal zaten çalışken bir öğrencidir ancak zaman okuyup akademisyen olma zamanı değildir.
Kayıların “İnsanı Yaşat ki devlet yaşasın” felsefesi ile kurdukları Devleti Aliye (Büyük Devlet)  amacına ulaşmış fakat insan unutulmuştur. Saraydakiler son 2 yüz yıldır saraydan çıkmaz olmuş. Hedefin Nizamı alem olduğu ruh yerini çoktan cihat ve ganimet ruhuna bırakmış; Devleti Aliye’nin adı; “Osmanlı İmparatorluğu” diye değiştirilmiştir. Yörük Türkmen Alpler, Şark ta ganimet için akınlar düzenlerken garp ta da İslam’ı yaymak için cihat adı altında savaşmaktan yorgun düşmüş. İnsan yaşayamaz hale gelmiştir.
Ne demişti Şeyh Edebali damadı Alpman’a; “ İnsanı Yaşat ki Devlet yaşasın”
İnsanı öldüren saray zamanla devleti de öldürmüştür. Türkler 15. Devletlerini de her gün kıyıdan köşeden kaybetmeye başlamış, düşman yüz yılların öcünü alma hırsıyla vatan toprağına, insan onuruna ve hatta namusumuza kadar göz dikmiştir.
Yakın tarihimiz de Ertuğrul’un rüyalarını hayallerini görmeye başlayan Mustafa Kemal, kısa sürede kendisini Alpman’ın (Osman’ın yerinde buluvermiştir)
Selanikli Mustafa okulda Kemal, zaferle sonuçlanan zafer de Gazi’dir artık.
16. Devletimizin Adı Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Felsefesi ise “Yurtta Sulh Cihanda Sulhtur”  Yeni devlet kalkınma hamlesini, yıllarca itilip kakılmış köylüden köyden, tarımdan üretimden başlatır. Yönetim hanedan dan değil halkın seçtiği insanlardan olacaktır. Yeni ülkenin önce bireyi sonra devleti Tam Bağımsız olacaktır. İnsanlar Hanedanın KULU değil efendisidir.
Yeniden insanlık onurunu kazanan Türk halkı da ona ATATÜRK demiştir.
ÖZGÜR TÜRK NESLİ OĞUZ ATA’NIN ilkeleri ile Malazgirt’ten Anadolu’ya Alparslan’ın eliyle getirmiştir Meşaleyi. ERTUĞRUL’UN DOMANİÇ’TE devraldığı Nizamı Alem Ruhu FATİH ile şahlanmıştır. Konstantinopolis’te. ANADOLU TÜRK’DÜR TÜK KALACAK DEMİŞTİR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÇANAKKALE’DE
Mustafa Kemal Atatürk, her normal canlı gibi 10 Kasım 1938’de biyolojik olarak ölmüştür.
Şimdi sıra sende; Ya nizam olursun Aleme, yada kul olursun efendine.