Fıranlar köyü karantinaya alındı

İlçemize bağlı Fıranlar Köyünde Covid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olması nedeniyle, 15 Eylül 2020 günü itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışları kontrol altında tututmak için Fıranlar – Yeşilköy köyü girişi, Köy içi Mevkii Okul Binası Yanında yol emniyet ve kontrol noktası oluşturuldu.

Ayrıca, alternatif güzergâhlar olan, Karaoluk Mevkii Sarıot – Fıranlar Yol Ayrımı, Ocakcı Mevkii Sarıot – Fıranlar Yol Ayrımı, Bağbaşı Mevkii Güneş Panelleri Bitiş Noktası, yolları hafriyat dökülmek suretiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Köy sakinlerinin köy yerleşkesinde karşılayamadıkları ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Ekipleri aracılığı ile ilgili kurumlarca karşılanacak.

Alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı devamında ise,
“Maske ve sosyal mesafeyi korumak kaydıyla aşağıda belirtilen meslek grupları ve kişilerin istisna kapsamında değerlendirilmesine,
a) Başta sağlık çalışanları ve Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar olmak üzere (Özel Güvenlik Görevlileri dahil) Kamu çalışanları,
b) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’ da görev alanlar,
c) Cenaze defin işlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
ç) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızaların giderilmesinde görevli olanlar,
d) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
e) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vs. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları ve karantina alanı içerisinde çok kısa süreli olmak kaydıyla yatalak veya yaşlı yakınlarının ihtiyaçlarını giderecek kişiler,
f) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.
g) Özel sektör çalışanlarından görev gereği zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerde görevli olanlar,
ğ) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
h) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlemesi, pazarlaması ve nakliyesinde çalışanlar,
ı) Çok kısa süreli olmak ve köy sınırları içinde olmak kaydı ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve süt, peynir alım satımı ile yerleşkede ikamet edenlerin sebze, bakliyat vb. market ihtiyaçları gibi ticari faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri kontrolünde belirlenen bir alanda kontrollü bir şekilde Covid-19 kapsamında tedbirler (maske, sosyal mesafe vs.) alınarak müsaade edilmesine
i) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’ a kan, diyaliz hastaları ve plazma bağışları dahil) ve bir kişiyi geçmemek üzere refakat edenler,
j) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri vb.),
k) Veteriner hekimler,
l) Hayvancılık ve tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında özel izin verilenler,
m) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
n) Özel İdarenin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personel,
5- Asgari sayıda personelle hizmet vermek koşulu ile köy sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteren bakkal, market, manav, fırın vb. işyerlerinin günün belirli saatinde, maske (ağız ve burnu tam kapatacak şekilde) ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek çalışmalarına izin verilmesine,
6- Köy sınırlarında ikamet eden ve merkezi sınavlara girecek adaylardan Covid-19 olanların ambulans eşliğinde diğer adayların kendi imkanları dahilinde kolluk kuvvetlerin gözetiminde sınava girmelerine ve akabinde evlerine dönmelerine izin verilmesine,
7- Köy sakinlerinin acil durumları olması halinde yol denetimindeki Jandarma personelinin ihtiyacı karşılamak üzere karar verebileceğine,
8- Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, uygulamanın genel kolluk ekiplerince denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
9- Karantinada bulunan Fıranlar Köyü’ nde ikamet eden tüm çalışanlara Aile Hekimliği tarafından gözlem altında olduklarına dair karantina süresi boyunca istirahat raporu düzenlenmesine, a-) Çalışanların rapor teşhis bölümlerine ŞÜPHELİ HASTALIK ve DURUMLAR İÇİN GÖZLEM tanısı yazılmasına ” denildi.