İNFAZ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

15.04.2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7442 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile infaz rejiminde değişiklikler yapılıştır. Bu kapsamda yapılan en önemli değişiklik cezanın infazı bakımından 30.03.2020 tarihinde önce işlenen suçlar bakımından koşullu salıverilme oranı 2/3 iken 1/2ye indirilmiştir. Tabi her suç bakımından değil, kanun bazı suç türleri için bu oranı değiştirmiştir.

Eski koşullu salıverilme oranı aynen devam edecek suçlar; Kasten öldürme suçlarından, Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçundan, İşkence suçundan, eziyet suçundan, Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan, Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından dolayı verilen kararların infazında yapılan değişiklikler uygulanmamaktadır. Bunun haricindeki suç türlerinde verilen cezaların infazında 1/2 koşullu salıverilme uygulanmaktadır.

Bunun haricindeki suçların 3.03.2020 tarihinden önce işlenmesi halinde hükmolunan cezanın infazında 1/2 oran uygulanmaktadır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek ile üye olmak suçlarından (terör suçları hariç) 3/4 olan oran 2/3e indirilmiştir.Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan süreli hapis cezasında koşullu salıverilme oranı 3/4’den 2/3’e indirilmiştir.

Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 ay; taksirle işlenen suçlarda 3 yıl ve altındaki cezalarda cuma günü ve pazar günü ara veya hafta içi olmak üzere akşam 7 ile sabah 7 arası ceza çekilebilecektir.

İnfaz hakimliklerine cumhuriyet savcılarının vermiş olduğu infaz ile ilgili kararlara yapılacak itirazları inceleme ve değerlendirme yetkisi verilmiştir.

Daha detaylı bilgi almak için, verilmiş cezanızla ilgili daha ayrıntılı cevap almak için avukatınızla görüşmeniz yararınıza olur.