CORONA VİRÜSÜN MAHKEMELERE ETKİSİ

Corono virüs salgını nedeniyle hükümet tarafından alınan bir takım önlemler kapsamında tutuklu işler haricinde tüm duruşmalar 30 nisana kadar ertelenmiştir.
Bu kapsamda mahkemeler duruşmalarını 30 nisana kadar ertelemiş, ayrıca dava açma, keşif yapma, icra takibi yapma, cevap dilekçesi verme, delil listesi sunma, ihtarname ve ihbarname gönderme gibi hukuki süreçler de ertelenmiştir. Bu erteleme sebebiyle vatandaşların hak kaybına uğramaması için zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlememektedir.

Ancak bazı mahkemeler zaten çok uzun süren yargılamaların daha da uzamasına sebep olmakta, duruşmaları eylül- ekim aylarına ertelemektedir. Salgın nedeniyle duruşmaları çok ileri tarihe vererek, bu virüs illetinden 6-7 ay kurtulamayacakmışız gibi, vatandaşı mağdur etmek pahasına çok ileri tarihe duruşma vererek zaten uzun süren yargılamaların daha da uzamasına neden olmaktadırlar.

Davaları olan, dava açmak isteyen vatandaşların sabretmeleri, herhangi bir hak kaybına uğramayacakların bilinmesi gerekmektedir.