Domaniç’te ki üreticilere 2 Milyon 716 Bin TL Karşılıksız Ödeme yapılacak

2019 Yılı İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Faaliyetleri

2019 Yılında Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğünce mazot-gübre desteğine başvuran çiftçi sayısı 1603 kişi olup, yaklaşık 65000 da alanda,Tarım ve Ormancılık Bakanlığınca verilecek destekleme miktarı yaklaşık olarak 1.364.000 TL dir. Yem bitkileri desteğine başvuran çiftçi sayısı 534 olup; 12265 da alanda bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı yaklaşık olarak 740.000 TL ‘dir. Sertifikalı tohum desteğine başvuran çiftçi sayısı 59olup; 1134 da alanda bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı 10048 TL dir. Su ürünleri desteklemesine başvuran çiftçi sayısı 4 kişi olup; bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı 552 tonda yaklaşık 401.000 TL dir. Organik tarım desteklemesine başvuran çiftçi sayısı 15 olup; bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı 220 da alanda 21930 TL dir. ÇATAK desteklemesi kapsamında ilçemizde 45 üreticimize 45.000 TL destek verilecektir.

2019 Yılında 9 çifçi tarımsal amaçlı elektrik talebinde bulunmuştur. İlçe müdürlüğümüzce 11 defa yem bayisi, 12 defa biçerdöver , 47 defa tarım arazileri hastalık ve zararlı kontrolü yapılmış olup; 220 tane de gıda üretim ve satış yerlerinin denetlemesi yapılmıştır.

2019 Yılında Hayvan Sağlığı Bölümümüz tarafından; 52 adet ısırık vakası sonrası gerekli işlemler yapılmıştır. 69 adet hayvan ve hayvan maddeleri sevklerine mahsus yurtiçi veteriner sağlık raporu verilmiştir. Büyükbaş hayvanlarda 13294 adet şap aşısı, 1660 adet Brusella aşısı,6870 adet LSD(Sığır Çiçek) aşısı uygulanmıştır. Küçükbaş hayvanlarda (koyun ve keçi) 3613 adet veba aşısı , ve 3971 adet brusella aşısı uygulanmıştır. Kedi ve köpeklerde ise yaklaşık 500 adet kuduz aşısı uygulanmıştır. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda 50.000 sağlık taraması yapılmıştır.

2019 Yılında ayrıca, arı yetiştiriciliğine 9 çiftçimiz başvurmuş olup; bakanlığımızca verilecek destekleme miktarı 479 kovana 7185 TL dir. Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 10 aylık dönemde 455 üreticimize 300.000 TL desteklemesi ödemesi yapılmıştır. Anaç koyun- keçi işletme sayısı 61 olup; 7079 küçükbaş hayvana bakanlığımızca verilecek destekleme miktarı 176.000 TL’dir. Ayrıca 2018 yılında ilçemizde 378 adet işletme olup;861 adet buzağıya bakanlığımızca yaklaşık 311850 TL destekleme verilecektir.5 Adet yetiştiriciye 25.000 TL sürü yönetimi elemanı desteği verilecektir.
2019 yılı içerisinde 330 dekar alanda 4125 kg bedelsiz nohut tohumu dağıtılarak nohut üretimi desteklenmiştir. 18 üreticimize toplam 150 dekarlık alanda Slajlık ve dane mısır üretimi için bedelsiz mısır tohumu dağıtımı yapılmıştır.
2019 yılında 80 dekar alanda 1300 adet ceviz fidanı ile kapama ceviz bahçesi tesis edilmiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2019 Yılı için Domaniç’te Üretim Yapan Üreticilerimize Tarımsal ve Hayvansal Destekleme için yaklaşık 2.716.750 TL Karşılıksız Hibe Destekleme Ödemesi yapılacaktır