Kütahya Parkhayat Hastanesinin Kalitesi Tescillendi

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Sağlıkta Kalite” değerlendirmesinde PARKHAYAT Kütahya Hastanesi 100 üzerinden 98,86 puan alarak büyük bir başarı elde etmiştir.

PARKHAYAT Kütahya Hastanesi Direktörü Uğur Harmanda Sağlık Bakanlığı tarafından yüksek bir puanla hizmet kalitemizin takdir edilmesinden gurur duyuyor, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Direktör Harmanda PARKHAYAT Sağlık Grubuna ait PARKHAYAT Afyon, PARKHAYAT Akşehir, PARKHAYAT Kütahya Hastaneleri Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarından 100 üzerinden 98 üstü puanlar alarak bölgemizde en yüksek puan alan hastaneler olmuştur dedi.
Sağlık Kalite Standartları Nedir ?
Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin dört temel yapı taşından biri olan Sağlıkta Kalite Standartları, Türkiye’de hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamaya yönelik rehberlik etmek amacıyla geliştirilmiştir.

SKS setleri Türkiye’de kamu, özel ve üniversite statüsünde sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde oluşturulmaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları sistematik bir yaklaşımla Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak hazırlanmaktadır. Standart hazırlama çalışmaları sırasında, çeşitli yöntemlerle kullanıcıların ve ilgili uzmanların görüş ve önerileri alınmakta, özellikle saha uygulayıcılarının kalite çalışmaları ile ilgili tüm süreçlere dâhil edilmesi sağlanmaktadır.
Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin Amacı…
Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı; Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunda kalite, verimlilik, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktır. Sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda; hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanırken; etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunumunun sağlanması sağlıkta kalite sisteminin temel amaçlarındadır.