BİZ ÜÇÜNCÜ SINIF İNSANLARIZ…

Allah İnsanı anatomik olarak dünyanın her yerinde aynı yaratmış…

İki bacak, iki kol, iki göz, iki kulak. Tek beyin, tek ağız, V.S.

Ancak insanlar, yaşadıkları coğrafi koşullara göre kendilerini ırklara bölmüşler.

Yetmemiş, dinlere, mezheplere ayırmışlar.

O da yetmemiş, sağcı, solcu diye iki siyasi grubu ayırılmışlar.

Savaşlar çıkmış; ırk savaşları, din savaşları, sağcı solcu savaşları…
Çok kanlar dökülmüş muharebe meydanlarında, hala da dökülüyor.

Peki, savaşların sebebi ne?

Hepimiz en azından belgesellerde, aynı ırktan olan hayvanların kardeşçe bir arada yaşadığını gördük. Sadece farklı ırklar bir biriyle dalaşıyor.

Biz deri rengimiz farklı olsa da hepimiz insanız…

Din mi savaşın nedeni?

Sorsan hepimiz aynı yaratıcıya inanıyoruz. İsimler farklı, yollar farklı…

Sağcısı da, solcusu da aynı vatan için politika üretiyorsa savaşların sebebi siyasette olamaz!

Geriye tek bir neden kalıyor.
Rant ve Taht…

Rant için taht kavgası yapan açgözlüler ve onların yandaşları.

Tahta oturup iktidar olanlar ve yandaşları kendilerini 1. Sınıf insan olarak görüyorlar.

Doğal olarak muhalefette kalanlarda 2. Sınıf insan sınıfında oluyorlar.

Kısacası yılanın başı bu iki sınıf.

Tarafsan bir ve ya ikinci sınıfsın, değilsen bertarafsın.

Yani 3. Sınıf insansın.

Bunlar lidere biat etmez, başkasının çizdiği yoldan gitmez, kimseye bağlı kalmaz, iş için de olsa, ekmek için de olsa kimseye kul köle olmaz, bir işe girebilmek için lidere kuyruk sallamaz, kimsenin hakkına tecavüz etmez.

İşyerini korumak için yanlışı doğru demezler.

Her iki tarafa da her zaman asidirler, anarşisttirler, onurlu omurgalı insanlardır.

Bu yüzünden asla birinci ve ya ikinci sınıf insan kategorisine giremezler.

Siz ey yandaşlar; siz kâh iktidar olur birinci sınıf insan olursunuz, kâh muhalefette kalır ikinci sınıf insan olursunuz.

Biz mi ?

Bizim ne liderimiz vardır biat ettiğimiz, ne şeyhimiz vardır secde ettiğimiz, ne bir iz vardır takip ettiğimiz.

Biz ne iktidar olabiliriz ne muhalefette kalabiliriz. Biz de 3. Sınıf insanlarız. Bu yüzden de her iki tarafa da aynıyız…