TAVŞANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

02Dosya No: 2019/ 10 Ort.Gid.Satış
Kütahya İl, Domaniç ilçe Ortaca Köyü
1-109 Ada, 67 Parsel, Köyüstü mevkiinde, 59 m2 alanlı yarı açık ahır ile 20-21 yıldır mesken olarak kullanılan 56,62 m2 oturum alanlı, zemin ve 1. kattan oluşan duvarların bir kısmı taş bir kısmı tuğladan yapılmış iç mekan döşemeleri ile tavan, çatı, pencereler ve giriş kapıları ahşap, pencereler ve kapıları hasar görmüş, duvarların bir kısmı yıkık ve sıvaları dökük, pencere camları kırık, zemin katın ahır, 1. katın samanlık ve depo olarak kullanılan, içerisinde 20-30 yaşlarında 3 adet vişne ile 1 adet erik ağacı olan mesken olarak kullanılmaya elverişli olmayacak durumdaki 264,49 m2 yüzölçümündeki Bahçeli Kerpiç Ev 17.053,90 TL.den,
2-101 Ada, 584 Parsel, Ortaca Köy, Fındıklı Mevkiinde kain, uzun yıllardan beri üzerinde tarımsal ürün ve toprak işlemesi yapılmamış yabancı ot istilasına uğramış, eğim, erozyon ve taşlık sorunu olmayan, kuru tarım arazisi vasfında 4.553,52 m2 yüzölçümünde Tarla 4.146,66 TL den satışa çıkarılmışlardır.
İş bu ilana konu taşınmaz için; 1. Satış Günü: 15/11/2019 günü saat 11:40-11:50 arası Tavşanlı Belediyesi 3. Kat Toplantı Salonu’nda açık artırma suretiyle yapılacağı (birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar “esatis.uyap.gov.tr.” adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir), bu artırmada takdir olunan değerin %50’si ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunacağı, alıcı çıkmadığında 2. Satış 13/12/2019 günü aynı yer ve saatlerde yapılacağı (elektronik ortamda .”esatis.uyap.gov.tr” adresinden birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar teklif verilebilecektir.), bu artırmada takdir olunan değerin %50’sini ve satış masraflarını geçmek şartı ile ayni değerlerden ihale olunacağı,
Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi, para, veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız ve süresiz” teminat mektubu vermeleri gerekir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca tellallık harcı taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ihale ve taşınmazla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve ŞARTNAMEYİ görmek isteyenlerin yukarıdaki dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları veya masrafı gönderildiğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderilebileceği,
İşbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
DOMANİÇ GAZETESİ 02/10/2019