TÜRKLERİ KİM BOZDU ?

Son yıllarda kadına şiddet mi arttı, kadına şiddete tepki mi arttı. Medya artık kadına şiddeti görmezden gelemiyor da mı böyle oluyor bilmiyoruz.
Bildiğimiz bir gerçek var ki. Çoğumuz babalarımızın annelerimizi, dedelerimizin ninelerimiz dövdüğüne şahit olmuşuzdur. Yeni nesil de erkeğin kadını dövmesi bana göre eskiye oranla çok düştü.

Hal böyleyken, neden her gün tecavüz ve şiddet, bir kadın katliamı haberi ile uyanıyoruz.
Bize göre gerçek o dur ki, bunlar hep vardı ancak medya bunu görmezden geliyordu. Aynen bizim Domaniç Gazetesinin Domaniç’te ki kadına şiddetten haberdar olup ta bunları yayınlayamadığı gibi. Ulusal medya da kadına şiddeti toplumsal tepkiye maruz kalmamak için göstermiyordu.

En kadın düşmanı din Tevrat’ın dinidir. İlk okuduğum da şoktan şoka girmiştim. Kadından devamlı MURDAR diye bahseder.
İncil biraz daha sevgi içerikli olsa da, yine de az çok kadına önemseyen, insan olduğunu hatırlayan İslam’dır. Ancak burada da kadın, geri planda erkek egemen ve erkeğe olağan üstü yetkiler veren bir dindir İslamiyet. İslam’a göre: Mümin un suresi ayet 5-6: “Müminler, mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri ile ilişki kurarlar.” Nisa Suresi Ayet 3: “ Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız, size halâl olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâh edin ve eğer bu surette adalet yapamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane eşle veya sahibi olduğunuz cariyelerle yetinin” Nisa Suresi 34. Ayet: “ Er olanlar kadınlar üzerinde hâkim dururlar, çünkü bir kere Allah birini diğerinden üstün yaratmış bir de erler mallarından infak etmektedirler, onun için iyi kadınlar itaatkârdırlar, Allah kendilerini sakladığı cihetle kendileri de gaybı muhafaza ederler, serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince: evvelâ kendilerine nasıhat edin, sonra yattıkları yerde mehcur bırakın, yine dinlemezlerse döğün, dinledikleri halde incitmeye behane aramayın, çünkü Allah çok yüksek, çok büyük bulunuyor”

Peki Türk İnanışında kadını dövme aşağılamak var mı? Türk Şaman İnanışında da, Türk türesinde de kadını şiddet yoktur. Çocuğa şiddet yoktur. Çok eşlilik yoktur. Tecavüz yoktur. Türk töresinde kadın önce anadır, bacıdır, kadın erkek ayrımı yoktur. Her türlü toplumsal etkinlikler de beraberdirler, haremlik selamlık kültürü yoktur. Buna rağmen, kadına taciz ve tecavüz de yoktur.
Kısacası sevgili okurlar, bizi bozan ne Avrupa emperyalizmi, ne İsrail Siyonizm’idir. Bizi bozan, Panarabizimdir. Araştırın göreceksiniz.