TAVŞANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2019/ 12 Ort.Gid.Satış
Kütahya İl, Domaniç ilçe Sarıot Köyü
1-101 Ada, 510 Parsel, Sarıot Köyü, Kutça Mevkiinde kain, içerisinde 24 adet ceviz fidanı olan 1.290,48m2 yüzölçümünde Tarla 2.256,38TL den
2-130 Ada, 3 Parsel, Sarıot Köyü, Köyiçi Mevkiinde kain, 275,88 m2 yüzölçümünde Bahçeli İki Katlı Kerpiç Ev. ve Müştemilatı 42.363,00TL den.
3-244 Ada, 28 Parsel, Sarıot Köyü, Öteyakalar Mevkiinde kain, 8 adet kavak ağacı olan 183,08 m2 yüzölçümünde Bahçe 985,54 TL den
4-101 Ada, 1865 Parsel, Sarıot Köyü, Çampınarı Mevkiinde 4.599,00 m2 yüzölçümünde Tarla 3.679,27 TL den satışa çıkarılmışlardır.
İş bu ilana konu taşınmaz için; 1. Satış Günü: 12/09/2019 günü saat 11:30-11:45 arası Tavşanlı Belediyesi 3. Kat Toplantı Salonu’nda açık artırma suretiyle yapılacağı (birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar “esatis.uyap.gov.tr.” adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir), bu artırmada takdir olunan değerin %50’si ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunacağı, alıcı çıkmadığında 2. Satış 08/10/2019 günü aynı yer ve saatlerde yapılacağı (elektronik ortamda .”esatis.uyap.gov.tr” adresinden birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar teklif verilebilecektir.), bu artırmada takdir olunan değerin %50’sini ve satış masraflarını geçmek şartı ile ayni değerlerden ihale olunacağı,
Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi, para, veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız ve süresiz” teminat mektubu vermeleri gerekir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca tellallık harcı taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ihale ve taşınmazla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve ŞARTNAMEYİ görmek isteyenlerin yukarıdaki dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları veya masrafı gönderildiğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderilebileceği,
İşbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
Domaniç Gazetesi 07/08/2019