T.C. TAVŞANLI İCRA DAİRESİ 20198/600 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya Iİl, Domaniç İlçe, 279 Ada, 1 Parsel, HİSAR Mahalle/Köy, GÜNDÜZÖREN Mevkii, Zemin Kat BBN.6 Nolu Bağımsız Bölüm Söz konusu taşınmaz Domaniç ilçesi Hisar Mah. Küçük sanayi sitesinde olup( Tapu kaydında Hasantepe Mah. Olarak geçmekte) 1 katlı yarı prefabrik ofis işyeri ve arsası niteliğinde kat mülkiyeti yapılmış ofis ve işyeri niteliğinde taşınmazdır. Tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde Beyan yönetim planı 23.01.2017 tarihlidir. Beyan kat mülkiyetine çevrilmiştir.06/12/2017 tarih 1894 yevmiye denilmektedir. Domaniç Belediye Başkanlığı Fen işleri müdürlüğünün 24.09.2018 tarih 562 sayılı yazısında “Domaniç ilçesi Hisar mah. gündüzören mevkinde tapunun 279 ada 1 parsel dezemin kat üzerine 6.bağımsız bölüm numaralı taşınmaz uygulama imar planında Küçük sanayi alanı içerisinde olup, Emsal 1,20 yençok 8,00 olarak planlanmıştır. Domaniç Belediyesinden 12.11i2015 tarih 2015/22 ruhsat numarası ile 20 adet dükkan için toplam 1920 m2 alanlı inşaat ruhsatı,20.11.2017 tarih 2017/16 belge numarası ile taşınmaz için yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. Kıymet takdiri istenilen taşınmaz 1 katlı yarı prefabrik ofis işyeri ve arsası niteliğinde yaklaşık 96 m2 alanlıdır. Söz konusu ofis ve işyerinin hali hazırda denir kapı ve çerçeveleri takılmamış boş haldedir. duvarları sıvalı ve boyasızdır. taban kaplaması bulunmamaktadır. içerisinde bulunan lavabo ve tuvalet kaplamaları ve tesisatı yapılmamıştır. Ofis ve işyerinin fiyatı tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerini kullanmak yanıltıcı olacağından Ayrıca ofis ve iş yerinin kat mülkiyeti yapıldığından mahalli rayiç değerler esas alınacaktır. Buna göre ofis ve işyerinin büyüklüğü, konumu, imar durumu, yaşı, özellikleri, kira getirisi, yıpranma payları hali hazırda tamamlanmamış olması sebebiyle bu haliyle ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında Zemin kat 6 bağımsız bölüm numaralı ofis ve işyeri arsa payı dahil toplam 90.000,00-TL bedel ile değerlendirilir.
Adresi : Hisar Mah.Küçük Sanayi Sitesi No.6 Yüzölçümü : 3.200 m2
Arsa Payı : 1/20 Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %8 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/10/2019 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü : 04/11/2019 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri : Tavşanlı Belediye Başkanlığı 3.Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/Kütahya
——————————————————————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/600 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Domaniç Gazetesi 07/08/2019