DOMANİÇİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Bu hafta sonu Kurban bayramı. Yaklaşmakta olan kurban bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.Tüm İslam cografyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı ALLAH’tan dilerim.

Öncelikle bilenlere bilmeyenlere, bilip bilmezden gelenlere Domaniç tarihi, kültürü ve doğası el değmemiş bir cevher gibi beklemekte ve etrafında akbabalar üşüşmüş gibi de bir leş haline getirmek istenmektedir.

Unutulmamalıdır ki; Domaniç bizlere Hayme Ana’dan Çarşamba’nın müşfik ve heybetli dağlarından emanet edilmiştir. Hayme Ana’nın torunları,Türk nüfusu bu yörede kesif bir hale gelince aziz anamızın gözleri koca yayla patikalarında kalmamış, Osmanlar , Orhanlar ve obanın diğer çocukları anıt mezarın çevresinde geleceğin büyük devletini kurma yolunda bileklerini her daim güçlendirmişlerdir.

Peki bizler Domaniç için neredeyiz?
Gönül medeniyetinin, insanları kırmadan kurulacağını öğütlemiş Hayme Ana torunları 21 yy da nerede ? Domaniç gibi bir emanete nasıl sahip çıkıyor. (1 Ağustos 1326) Osman Gazi Bey’in ebediyete intikalinin 693. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun . 1326 yılında vefat eden Osmanlı Devletini kuran Osman Gazi nerede doğdu sorusuna kaç Domaniçli cevap aradı peki? Bütün tarihi kaynaklarda Söğüt yazarken, farkında mısınız, biz Domaniçliler sadece Ebe Çamlığında 1258 yılında doğdu deyip kendimizi avuttuk değil mi ? Öylede oldu.

Unutmayınız ki; Erenliğiniz yoksa alpliğiniz beş para etmez. Domaniç; Osmanlı’nın mayalandığı, Kayı boyunun aşiretten beyliğe, beylikten devlet olmaya doğru yol aldığı tarihsel süreçte önemli bir yere sahiptir. Ahlat, Karacaşehir, Domaniç ve Söğüt bu sürecin önemli merkezleridir. Bu açıdan bakıldığında Domaniç yeterince tanıtılıyor mu? Daha güzel tanıtımı için neler yapılmalıdır? Hiç kafa yorduk mu?

Sanki Domaniç’te tarih tekrardan tekerrür ediyor. 1230’lu yıllarda yani XIII. yüzyıl Anadolu’sunda genel olarak Irakîler ve Horasanîler isimli iki büyük tasavvuf mektebinin yüksek ve popüler seviyedeki yorumlarını temsil eden tarikatlar vardı. İlk Osmanlı tarihçilerinden Aşıkpaşazade’nin büyük dedesi Vefaiye şeyhi olduğu için Osmanlı’nın kuruluşunda özellikle Vefai tarikatının etkili olduğunu subjektif bir değerlendirme ile dile getirir. Aşıkpaşazade’nin takipçileri de aynı cümleleri kopya etmişlerdir. Dolayısıyla Vefaiye tarikatına öncelik verdikleri için Yesevi tarikatı ve dervişlerinden pek bahsetmezler. Onları ötekileştirmişlerdir. Halbuki Anadolu’da bulunan dervişlerden bir çok önemli ismin Yesevîliğe müntesip olduğu kabul edilmektedir. Domaniç’in hemen hemen her köşesinde rastlanan unutulmuş isimsiz veya halk arasında sadece ismi, menkıbeleri kalmış bulunan Horasan erenleri, Yesevi tarikatı dervişleridir. Domaniç’in dini-kültürel yaşayışında ve tarihinde gaza ruhu ile sufiliğin karışması suretiyle derin izler bırakmışlardır. Domaniç’in Oğuz töresiyle / gelenekleriyle Türkleşmesi ve İslamlaşmasında faaliyet göstermişlerdir. Domaniç’in Müslüman Türk vatanı haline getirilmesinde önemli derecede rol oynamışlardır.

Yukarıda örnek verdiğim XIII. yüzyıl Domaniç’indeki gibi Domaniç için kafa yoran Domaniçli tarihçi, araştırmacı ve yazarlara rağbet edilmeyip var olan ve varlığı tesbit edilmiş tarih bilgisi olmaktan ziyade Domaniç için kültür varlığı olmuş değerler üzerinden polemikler yaşatılıp, Domaniçliler Domaniçlileri ötekileştirme gayreti içerisindeler.

Unutulmasin ki Domaniç insanı bizler bu ilçeyi karşılıksız seviyoruz. Ertuğrul Gazi’nin sözü, Osman Gazi’nin özü bizim sözümüz, bizim özümüzdür. Hayme Ana’nın duası bizim duamızdır. Şehit Saru Batu Savcı’nın yiğitliği ve şehadeti bizin yiğitligimizdir. Ebe Ana’nın erenliği erenliğimiz, Çukurca da Selim Dededin Yıldırım Beyazit’a hızırlığı bizlerin hızırlığı ve irfanımızdır. Alplerin, gazilerin, şehitlerin, enbiyaların, evliyaların, erenlerin, alimlerin, ariflerin yolu kısacası Domaniç bizim yolumuzdur”

Domaniç, içindeki insanlık alemini huzur ve mutluluğa kavuşturacak olan bu gönül medeniyeti ,yeni yorumlar ve katkılarla yeniden hayat bulacağı zamanları ve onu başaracak olan alperenlerini beklemektedir.