ATANA KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIK DOMANİÇ

İstediğiniz yer de yaşayın. İstediğiniz kadar sizi tanımayanlardan Domaniçli olduğunuzu saklayın. Domaniç’te doğduysanız, kökleriniz atalarınız Domaniçli ise Domaniçli olmak sizin kaderinizdir.

Bu sözümüz, Domaniçli olduğundan utanan, Domaniç’liliğini gizleyenlere. Var böyleleri!

Domaniç’te doğan veya Domaniçli’den doğan herkes Domaniç’lidir. Bunun için gururlanmaya da, utanmaya da gerek yok. Bu Sizin / Bizim Kaderimizdir. Nankör olmayan her insanın doğduğu topraklara da, doyduğu topraklara da vicdani borcu vardır. Makro bakış açısıyla elbette yaşadığımız dünyaya, evrene ve tüm bunları bizim için yaratana da bir şükür borcumuz vardır.

Mikro bakışla Domaniç, bizim kıymetlimizdir. Doğduğumuz, doğandan doğduğumuz, doyduğumuz, doyandan doğduğumuz bu toprakların bir de tarihe damga vurmuş olması elbette bizim için bir nimettir. 3 kıtaya 600 yıl hükmetmiş bir imparatorluğun temeli bu topraklarda atıldı.
Sivrice Tefekkür Tepesinde kuracağı devletin felsefesini çizen Ertuğrul’un Devleti kuran küçük oğlu Osman Gazi’de 1258’de Domaniç Ebe Çamlığında Ebe hatunun kucağında doğdu. Ebe Hatun Türbesi Ebe Çamlığının yanındaki KAYI mezarlığındadır. Anası ölünce kendisini yetiştiren ve aynı zamanda 400 çadıra da analık eden, O insanları Hoca Ahmet felsefesi ile geleceğe hazırlayan Hayme Ana da bu topraklardadır.

Dünyanın yarısına hakim olacak kadar güçlü bir beyini besleyen Sivrice Tefekkür Tepesi, Domaniç Yaylalarında yetişen otlarla beslenen Kayı Aşiretinin eti – sütü iken, Kayı Alplerini bu kadar güçlü ve yürekli kılan Ebe çamlığında tutulan Yağlı Güreşlerde kazanılan pozulardır.

Domaniç Beli Tarih Kokar, Doğası Kekik Kokar, Dağları / Yaylaları Lokman Hekim gibidir, Şifa Kokar.

Peki Sen! Eey bugünün Domaniçli ‘si. Sen ne kokarsın? Miskinlik, bahanecilik, vurdum duymazlık umursamazlık mı ?
Olmaz kardeşim olmaz. Sırtındaki yükün farkına var ve kalk oturduğun yerden. Bu hafta ki 659. Güreşlere katıl kalabalığa kalabalık kat. Atana tarihine memleketine sahip çıktığını göster yedi düvele.