TAVŞANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2018/ 19 Ort.Gid. Satış
Kütahya İl, Domaniç İlçe
1-Hisar Mah. Söğütler mevkii 266 ada 9 Parseldeki 275,00 m2 lik Arsa 15,125,00TL
2-Hisar Mah Osmanöldü mevkii 325 ada 145 Parseldeki 9,252,78 m2 lik Tarla 23,130,00TL
3-Domurköy Kocaköprü mevkii 126 ada 31 Parseldeki 1272, 25 m2 lik Bahçe 5,668,00TL
4-Domurköy Kışlaaltı mevkii 111 ada 359 Parseldeki 1.163,36 m2 lik Tarla 1744,50TL
5-Domurköy Yukarıdere mevkii 109 ada 15 Parseldeki 239, 44 m2 lik Tarla 18.337 00TL
6-Domurköy Kocaköprü mevkii 126 ada 77 Parseldeki 367,35 m2 lik Bahçe 2.301.00TL
7-Hisar Mah. Söğütler mevkii 266 ada 5 Parseldeki 293,98 m2 lik Arsa 16.168,90TL
8-Hisar Mah. Karşıyaka mevkii 181 ada 4 Parseldeki 280 m2 lik Arsa 18.200,00TL
9-Hisar Mah. Karşıyaka mevkii 181 ada 3 Parseldeki 353,00 m2 lik Arsa 22.945,00TL
10-Hisar Mah. Osmanöldü mevkii 325 ada 2 Parseldeki 4,292.55 m2 lik Tarla 10.730,00TL
11-Hisar Mah. Söğütler mevkii 266 ada 6 Parseldeki 364,14 m2 lik Arsa 20.027,70TL
12-Hisar Mah. Germenderesi mevkii 326 ada 26 Parseldeki 9.813,85 m2 lik Tarla 24.532,50TL
13-Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı mevkii 299 ada 8 Parseldeki zemin katında 2 adet iş yeri, 1.Katta 1 adet mesken bulunan tapuda 108,43m2, toplam inşaat alanın 208 m2 olan Belediye Hizmet Binası 229.811,20TL
14-Hisar Mah. Karşıyaka mevkii 181 ada 5 Parseldeki 277,00 m2 lik Arsa 18.005,00TL
15-Hisar Mah. Söğütler mevkii 266 ada 10 Parseldeki 275,00 m2 lik Arsa 15.125,00TL
16-Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı mevkii 410 ada 8 Parselde Zemin katta 43m2 lik 1 işyeri üst
kat 44 m2 olmak üzere toplam alanı 87 m2, tapuda 43,92 m2 olan Ahşap 2 Katlı Ev 35.200.00TL
17-Hisar Mah. Söğütler mevkii 266 ada 3 Parseldeki 298,03 m2 lik Arsa 16.39,065TL
18-Domurköy Gölcükayağı mevkii 111 ada 70 Parseldeki 6.95,60 m2 lik Tarla 8341,20TL
19-Karşıyaka Mah. Eskideğirmen mevkii 418 ada 17 Parseldeki 2.411,86 m2 lik Tarla 12.055.00TL
20-Hisar Mah. Söğütler mevkii 266 ada 4 Parseldeki 296,00 m2 lik Arsa 16,280TL
21-Dorurköy Kışlaaltı mevkii 111 ada 302 Parseldeki 23,409,54 m2 lik Tarla 140.454,00TL
22-Domurköy Kocaköprü mevkii 126 ada 73 Parseldeki 213,18 m2 lik Bahçe 1.839,00TL
23-Çukurca Cumhuriyet Mah. Beyel mevkii 209 ada 24 Parselde 1265,42 m2 lik Tarla 1.012.00TL
24-Hisar Mah. Söğütler mevkii 266 ada 2 Parseldeki 445,95 m2 lik Arsa 24.527,25TL
25-Hisar Mah. Söğütler mevkii 266 ada 1 Parseldeki 421,00 m2 lik Arsa 23.155,00TL
26-Karşıyaka Mah. Karşıyaka mevkii 431 ada 3 Parseldeki 10.858,00 m2 lik Tarla 38.003,00TL
27-Hisar Mah. Ahırlıca mevkii 323 ada 100 Parseldeki 10.712,15 m2 lik Tarla 32.136,00TL
28-Hisar Mah. Söğütler mevkii 266 ada 8 Parseldeki 274,96 m2 lik Arsa 15.122,80TL
29-Domurköy Yukarıkavaklı mevkii 111 ada 172 Parseldeki 1.279,52 m2 lik Tarla 1279.00TLden satışa çıkarılmışlardır.
İş bu ilana konu taşınmazlar için; 1. Satış Günü: 08/08/2019 günü saat 10:00-12:40 arası TAVŞANLI BELEDİYESİ 3. KAT TOPLANTI SALONU’da açık artırma suretiyle yapılacağı (birinci artırman yirmigün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar ” esatis.uyap.gov.tr “adresinden elektronik ortamda teklif verebileceklerdir), bu artırmada takdir olunan değerin %50’si ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunacağı, alıcı çıkmadığında 2. Satış 03/09/2019 günü aynı yer ve saatlerde yapılacağı (elektronik ortamda “esatis.uyap.gov.tr” adresindenbirinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar teklif verilebilecektir. ), bu artırmada takdir olunan değerin %50’sini ve satış masraflarını geçmek şartı ile aynı değerlerden ihale olunacağı,
Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi, para, veya memurluğumuza ait Vakıf Ban Tavşanlı Şubesindeki TR850001500158007306127555 İBAN nolu hesaba T.C. kimlik ve dosya nosu yazılmak suretiyle yatırılarak makbuzunu veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız ve süresiz” teminat mektubu vermeleri gerekir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca tellallık harcı taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ihale ve taşınmazla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve ŞARTNAMEYİ görmek isteyenlerin yukarıdaki dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları veya masrafı gönderildiğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderilebileceği,
İşbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.