T.C. TAVŞANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Dosya No: 2017/593 Esas.
Tavşanlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20I7/593 esas sayılı davasında. Davacı, AHMET ARSAL ile Davalı Hazine ve DOMANIÇ BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Davacı ALİ oğlu, AHMET ARSAL adına kayıtlı İli, Domaniç İlçesi Hasantepe mahallesi, 42 ada 59,60 ve 61 nolu parseller arasında kalan yaklaşık 96 m2 lik taşınmazın sınırları dahilinde olduğunun tespiti ile davacı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup; dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süre içerisinde, buna ilişkin dayanak belgeleri ile birlikte Tavşanlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmaları gerektiği ilan olunur.
DOMANİÇ GAZETESİ : 22/05/2019