T.C. TAVŞANLI İCRA DAİRESİ 2018/849 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

atılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Kütahya İli, Domaniç İlçesi, 124 Ada, 717 Parsel, Çokköy Mahalle/Köy, Akyar Mevkii adresinde tarla vasfındadır. Taşınmazın herhangi bir kadastral yola cephesi bulunmayıp kuzeyinden ve batısından orman ile sınırlıdır. Taşınmaz çokköy yerleşim alanına yaklaşık 4500 metre mesafededir. Devlet eliyle sulama bulunmamaktadır.
İlgili tarlanın konumu, büyüklüğü , vasfı , topoğrafik yapısı ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında mahalli rayiç değerlere göre m2 birim fiyatı 2,50 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre ;Taşınmazın değeri19.080,63 m2 x2,50 TL/m2=47.701,58 TL olarak bulunur.
Yüzölçümü : 19.080,63 m2
İmar Durumu : İmar Planı dışındadır.
Kıymeti : 47.701,58 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/06/2019 günü 14:51- 14:56 arası
2. Satış Günü : 10/07/2019 günü 14:51- 14:56 arası
Satış Yeri : Tavşanlı Belediyesi3. Kat Toplantı salonu Tavşanlı /Kütahya
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Müdürlüğümüzce yapılacak olan ihale İİK 133. Maddesi gereğince 02/04/2019 tarihinde yapılan ihalede ihale alıcısının yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı yapılan ihale olup 02/04/2019 tarihinde yapılan ihale ile ilgili ihalenin feshi davası açılmıştır.Müdürlüğümüzce yapılacak olan ihale kesinleşse bile tescil içinihalenin feshi davasının sonucu beklenecek olup , her iki ihaleninde kesinleşmesi halinde tescil verilecektir.İlk ihalenin feshedilmesi ve kararın kesinleşmesi halinde İİK 133. Maddeye göre yapılacak olan ihale sonucu beklenilmeden ihale kararı ortadan kaldırılacaktır,
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/849 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/05/2019
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
DOMANİÇ GAZETESİ : 15/05/2019