Domaniç’e 2 Milyon 716 Bin Liralık Hibe verilecek

2018 Yılı İlçe Tarım Ve Ormancılık Müdürlüğü Faaliyetleri.

Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü, “Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğümüzce mazot-gübre desteğine başvuran çiftçi sayısı 1697kişi olup, yaklaşık 72000 da alanda,Tarım ve Ormancılık Bakanlığınca verilecek destekleme miktarı yaklaşık olarak 980.000 TL dir. Yem bitkileri desteğine başvuran çiftçi sayısı 566 olup; 12337 da alanda bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı yaklaşık olarak 749.000 TL ‘dir. Sertifikalı tohum desteğine başvuran çiftçi sayısı 58 olup; 1256 da alanda bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı 10680 TL dir. Su ürünleri desteklemesine başvuran çiftçi sayısı 5 kişi olup; bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı 754 tonda yaklaşık 565.000 TL dir. Organik tarım desteklemesine başvuran çiftçi sayısı 15 olup; bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı 220 da alanda 21930 TL dir. ÇATAK desteklemesi kapsamında ilçemizde 195 üreticimize 257.000 TL destek verilecektir.
2018 Yılında 4 çifçi tarımsal amaçlı elektrik talebinde bulunmuştur. İlçe müdürlüğümüzce 11 defa yem bayisi, 12 defa biçerdöver , 47 defa tarım arazileri hastalık ve zararlı kontrolü yapılmış olup; 220 tane de gıda üretim ve satış yerlerinin denetlemesi yapılmıştır.
2018 Yılında Hayvan Sağlığı Bölümümüz tarafından; 15 adet ısırık vakası sonrası gerekli işlemler yapılmıştır. 150 adet hayvan ve hayvan maddeleri sevklerine mahsus yurtiçi veteriner sağlık raporu verilmiştir. Büyükbaş hayvanlarda 13481 adet şap aşısı, 1700 adet Brusella aşısı,4379 adet LSD(Sığır Çiçek) aşısı uygulanmıştır. Küçükbaş hayvanlarda (koyun ve keçi) 5920 adet veba aşısı , 3000 adet Mavi Dil aşısı ve 3920 adet brusella aşısı uygulanmıştır. Kedi ve köpeklerde ise yaklaşık 500 adet kuduz aşısı uygulanmıştır. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda 50.000 sağlık taraması yapılmıştır.
2018 Yılında ayrıca, arı yetiştiriciliğine 9 çiftçimiz başvurmuş olup; bakanlığımızca verilecek destekleme miktarı 460 kovana 4600 TL dir. Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 10 aylık dönemde 455 üreticimize 300.000 TL desteklemesi ödemesi yapılmıştır. Anaç koyun- keçi işletme sayısı 61 olup; 7079 küçükbaş hayvana bakanlığımızca verilecek destekleme miktarı 176.000 TL’dir. Ayrıca 2018 yılında ilçemizde 378 adet işletme olup;861 adet buzağıya bakanlığımızca yaklaşık 311850 TL destekleme verilecektir.5 Adet yetiştiriciye 25.000 TL sürü yönetimi elemanı desteği verilecektir. 2018 Yılı içersinde genç çiftçiyi destekleme kapsamında 3 üretcimize 500 m2 sera, 1 üreticimize 40’ar adet arılı kovan, 6 üreticimize 5’şer büyükbaş,2 üreticimize 37 küçükbaş olmak üzere 360.000 TL değerinde destekleme hibesi yapılmıştır.
2018 yılı içerisnde 250 dekar alanda 3750kg bedelsiz nohut tohumu dağıtılarak nohut üretimi desteklenmiştir. 10 üreticimize toplam 50 dekarlık alanda Slajlık ve dane mısır üretimi için bedelsiz mısır tohumu dağıtımı yapılmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2018 Yılı için Domaniç’te Üretim Yapan Üreticilerimize Tarımsal ve Hayvansal Destekleme için yaklaşık 2.716.750 TL Karşılıksız Hibe Destekleme Ödemesi yapılacaktır”