Domaniç’in %18,2’si yaşlı

Domaniç,“İstatistiklerle Yaşlılar” verilerine göre Kütahya’nın en yaşlı nüfusuna sahip altıncı İlçesi.

14 bin 614 nüfuslu Domaniç’in, 65 yaş üzeri nüfusu 2 bin 665 kişi. Bu da nüfusun % 18,2’si.

Domaniç’te yaşlıların %55’ini kadınlar, %45’ini ise Erkekler oluşturuyor.

Kütahya’da %25,3 oranı ile en yaşlı nüfusa sahip birinci ilçe Çavdarhisar. %25,1 ile ikinci Dumlupınar, Şaphane %22,7 ile üçüncü, Pazarlar %20 ile dördüncü. Aslanapa % 19,9 ile beşinci, Domaniç % 18,2 ile altıncı, Simav %18 ile yedinci, Emet %17,8 ile sekizinci, Altıntaş % 17,3 ile dokuzuncu, Hisarcık %14,9 onuncu, Gediz %14,3 on birinci, Tavşanlı %11,4 on ikinci. Merkez ilçe ise %8,8 on üçüncü.

Yaşlı nüfusun cinsiyet ayrımında kadınlarda en yüksek olduğu ilçe %59,7 ile Çavdarhisar, en düşük olduğu ilçe ise % 53,7 ile Altıntaş ilçesidir.

TÜİK tarafından yayınlanan “İstatistiklerle Yaşlılar” verilerine göre Kütahya, Ege Bölgesi illeri içinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının en yüksek olduğu il olarak açıklandı. Kütahya’da nüfusun 12,4’ü 65 yaş ve üstündeki vatandaşlardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, yazılı bir açıklama yaparak “İstatistiklerle Yaşlılar” verilerini ve Kütahya’nın durumunu bildirdi. Akyol’un yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“TÜİK tarafından yayınlanan İstatistiklerle Yaşlılar Haber Bültenine göre, ülkemizdeki yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken son beş yılda %17 artarak 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında %7,7 iken, 2017 yılında %8,5’e yükselmiştir. Yaşlı nüfusun %44’ünü erkek nüfus, %56’sını kadın nüfus oluşturmuştur.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun %60,3’ü 65-74 yaş grubunda, %32,2’si 75-84 yaş grubunda ve %7,5’i 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, 2017 yılında %61,6’sı 65-74 yaş grubunda, %29,7’si 75-84 yaş grubunda ve %8,6’sı 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer almıştır.

Ege Bölgesi illerine bakıldığında en fazla yaşlı nüfusa sahip il 450 925 kişi ile İzmir olurken, en az yaşlı nüfusa sahip il 41 437 kişi ile Uşak’tır. Ege Bölgesi illeri içerisinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının en yüksek olduğu il Kütahya (%12,4) iken en düşük olduğu il Denizli (%10,3) olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı itibariyle Kütahya ilindeki yaşlı nüfus 70 765 olup, Kütahya ili bu değerle Türkiye’deki yaşlı nüfusun %1,0’ına sahip olup Türkiye genelinde en fazla yaşlı nüfusa sahip 33. ildir. Yaşlı bireylerin %44,6’sı erkeklerden %55,4’ü kadınlardan oluşmaktadır. Kütahya’da yaşlı nüfusun toplam il nüfusuna oranı %12,4 olup, ülkemizde yaşlı nüfus oranı en yüksek 20. il , Ege Bölgesinde 1. il konumundadır.