KİMDİR DOMANİÇ’İN ÂKİLİ ?

Her Domaniçli hemşerimizin bildiği Domaniç’in meşhur bir türküsü vardır. Türkünün adı: “Çatal Çamlar Arası” . Bu türkünün bir mısrasında: “Kimdir Domaniç’in Ağası?” cümlesi yer alır. Aslında bu cümlede bir dokundurma vardır. Bir ağa figürü üzerinden kimlikler üzerinden İki karakter arasında geçen bir mücadeleyi ifade etmek için Domaniç’in şair ve beste ruhlu kadınları böyle bir mısraya imza atmışlar. Daha detaylı bilgi öğrenmek isteyenler bu türküyü ve hikayesini daha önce yayınlamış olduğum “Domaniç Türküleri” isimli kitabımdan okuyabilirler. Aslında burada benim dile getirmek istediğim konu, bu türkünün mısrası üzerinden Domaniç’te fikir ağalığı yapmaya çalışan yani âkillik yapmaya çalışan biri veya birilerine bir kaç söz söylemek.

Son aylarda Domaniç’in tarihi kültürü doğası vs ile ilgili dışarıdan projelerle gelen ve çalışmalar yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara yardım eden kendisinin âkil olduğunu düşünen ama bizim âkil olduğunu bilmediğimiz şahıslar var. Bu şahıslar, Domaniç’e gelen bu kişi ve kuruluşları ne hikmetse(!) yıllardır Domaniç’in tarihi kültürü ve doğası için yazmış çizmiş maddi manevi fedakarlık etmiş Domaniç’in her karış toprağını dolaşmış sürekli sahada olmuş Domaniçli yazar çizer araştırmacılarla tanıştırma zahmetinde bulunmuyorlar.

Domaniç’in bu âkil veya âkilleri bilgi ve birikimleri ile Domaniç’e gelen kişi ve kurumları istedikleri gibi yönlendirip yardım ediyor ve Domaniç’e en büyük hizmeti sağlıyorlar! Gerçekten hizmetleri takdire şayan! Bu köşemde kendilerini tebrik ediyor kutluyorum!

İyi niyetimi muhafaza etmeye çalışıyorum. Birkaç aydır Domaniç’e gelen kişi ve kurumların çalışmalarında Domaniç’in sadece bir kaç figürüne yer veriliyor. Tesadüfün iğne deliği diyebileceğimiz son birkaç ayda yapılan farklı farklı kişi ve kurumların çalışmalarında sadece bir kaç figür yer alıyor. Domaniç’in diğer bir çok tarihi kültürel doğa vs figürleri unutuluyor! Art niyet aramamaya özen gösteriyorum fakat her çalışma sonunda gördüğümüz manzara ister istemez bir kuşku uyandırıyor. Dediğim gibi iyi niyetimi hala muhafaza ediyorum.

Yıllardır Domaniç’e düşman lobilere karşı ve düşman lobilerin bağlantılarını sağlayan içimizdeki İrlandalılara karşı mücadele etmiş birisi olarak; bilerek veya bilmeyerek Domaniç’e zarar veren, art niyet taşıyan, görmezlikten gelen, uyuma taklidi yapan âkil veya âkillere bu konunun takipçisi olacağımı buradan belirtmek isterim.