DOMANİÇ İKİZCE DESTANI

Domaniç’te vatan kuran Kayıhanlıları yeniden dirilten bir destandır. Kayıhanlıların varlığını sağlayan bir varoluş destanıdır. Türk’ün zafer halkalarından birisidir. Osmanlı Devleti gibi dünyanın en büyük ve en muhteşem imparatorluğunun kurulmasına zemin hazırlayan cengaverlik abidesidir. Kayıhanlıların en şerefli mücadelesidir. Osmanlı tarihinde önemli bir kaç belirleyici başarılardan biridir. Aynı din, kader ve mefkureyi paylaşmış Kayıhanlıların birlik ruhuyla verdiği bir var olma savaşıdır. Sergilenen birlik, dirlik ve kardeşlikle fevkalade tesirli ve Tevfik-i ilahi’nin gelmesine vesile olmuş, düşman emellerini Domaniç’te neticesiz bırakmıştır. Saru Batu Savcı Bey’in şehadet şerbeti ile tanıklık ettiği, onur ve cesareti ile güç kattığı, engin ruh ve mana dünyasıyla destanlaştığı İkizce Zaferi tarihe altın harflerle yazılmıştır. Saru Batu Savcı Bey bu mücadelenin her şeyidir.

1287 tarihinde yani 731 yıl önce yazılan Domaniç İkizce Zaferi’yle Kayıhanlılar şahlanmışlardır. Ayakta kalmak için amansız bir ölüm-kalım mücadelesi vermişlerdir. İkizce Zaferi; Ecdadımızın bu topraklarda Bizans küffarına karşı diriliş ve varoluş destanıdır. İkizce Zaferi; her hatırlayışımızda geçmişi bize getiren, bugünkü ve yarınki nesillere tarih, vatan sevgisi, milli şuur ve milli beraberlik için gerekli bilgiyi ve hassasiyeti kazandıracak kadar büyük bir destandır.

Tarihin her döneminde hür yaşamayı, can pahasına vatanını korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Bu anlamda Türk milletinin bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına mücadele eden ve bu uğurda şehit olmayı göze alan Şehit Saru Batu Savcı Bey ve bütün şehitlerimiz vatanseverliğin ve kahramanlığın temsilcileridir. Başta Savcı Bey ve oğlu Baykoca olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.

Domaniç tarihi, vatanseverliğin, cesaretin, yiğitliğin, faziletin, çalışkanlığın ve insanlığın ihtişamlı yeridir. Domaniç İkizce Savaşı öylesine üstün bir ortak değerimizdir ki; vatan, istiklal gibi değerlerimizin en önemli zeminini oluşturur. Azim, inanç ve büyük fedakarlıklarla kazanılan zaferle ortaya çıkan o mucizeyi ortaya çıkaran nasıl bir “ruh” tu? Öğrenmeye ve bugün için akılcı dersler çıkarmaya ihtiyacımız var. Osmanlı tarihini okumaya dibacesinden başlanmalıdır. Yani Osmanlı’nın önsözünden başlangıcından girişinden başlamalıdır. Uludağ Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof.Yusuf Oğuzoğlu ve tarihçilerin kutbu kabul edilen merhum Prof. Halil İnalcık gibi bilim insanların dediği gibi Osmanlı’nın ilk savaşından yani Domaniç Savaşı’ndan başlamalıdır.