T.C. TAVŞANLI İCRA DAİRESİ 2018/247 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Kütahya İli, Domaniç İlçesi, 108 Ada, 45 Parsel, Bükerler Köyü, Sarıçam Mevkii, Tarla nitelikli taşınmaz
Özellikleri : Taşınmazın herhangi bir kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz Batı ve Kuzey cephelerinde orman ile sınır olup Taşınmazın devlet eliyle sulaması bulunmamaktadır.
İlgili Tarlanın konumu, imar durumu, özellikleri, topografik yapısı, büyüklüğü ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında mahalli rayiç değerlere göre m2 birim fiyatı 4,00 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre; Taşınmazın Değeri: 852,46 m² x 4,00 TL/m² = 3.409,84 TL. olarak bulunur.
Adresi : Söz konusu Taşınmaz Bükerler köyü köy yerleşim alanına yaklaşık 1500 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 852,46 m2
İmar Durumu : Domaniç Belediye Başkanlığı Fen İşleri müdürlüğünün 08.04.2018 tarih 231 sayılı yazısında Taşınmaz ” Belediyemiz sınırları ve imar planı dışında kalmaktadır.” denilmektedir.
Kıymeti : 3.409,84 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 19/09/2018 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/10/2018 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri : Tavşanlı Belediyesi 3.Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/KÜTAHYA
——————————————————————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Kütahya İli, Domaniç İlçesi, 109 Ada, 26 Parsel, Bükerler Köyü, Sarıçam Mevkii, Tarla nitelikli taşınmaz
Özellikleri : Taşınmazın herhangi bir kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz batı sınırında dere ile sınırdır. Bitişiğinde bulunan 109 ada 34 parsel üzerinde balık üretme çiftliği bulunmaktadır. Taşınmaz Bükerler köyü ile Aksu köyü arasında bulunan kadastral yoldan ve komşu tarlalardan geçilerek ulaşımı sağlanmaktadır.
İlgili Tarlanın konumu, imar durumu, özellikleri, topografik yapısı, büyüklüğü ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında mahalli rayiç değerlere göre m2 birim fiyatı 8,00 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre;
Taşınmazın Değeri : 1.864,81 m² x 8,00 TL/m² = 14.918,48 TL. olarak bulunur.
Adresi : Söz konusu Taşınmaz Bükerler köyü köy yerleşim alanına yaklaşık 1000 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 1.864,81 m2
İmar Durumu : Domaniç Belediye Başkanlığı Fen İşleri müdürlüğünün 08.04.2018 tarih 231 sayılı yazısında Taşınmaz ” Belediyemiz sınırları ve imar planı dışında kalmaktadır.” denilmektedir.
Kıymeti : 14.918,48 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 19/09/2018 günü 15:10 – 15:15 arası
2. Satış Günü : 16/10/2018 günü 15:10 – 15:15 arası
Satış Yeri : Tavşanlı Belediyesi 3.Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/KÜTAHYA
——————————————————————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Kütahya İli, Domaniç İlçesi, 109 Ada, 35 Parsel, Bükerler Köyü, Sarıçam Mevkii,Tarla nitelikli taşınmaz
Özellikleri : Taşınmazın devlet eliyle sulaması bulunmamaktadır. Bitişiğinde bulunan 109 ada 34 parsel üzerinde balık üretme çiftliği bulunmaktadır. Taşınmaz Bükerler köyü ile Aksu köyü arasında bulunan kadastral yola cepheli olup bu yollardan ulaşımı sağlanmaktadır.
İlgili Tarlanın konumu, imar durumu, özellikleri, topografik yapısı, büyüklüğü ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında mahalli rayiç değerlere göre m2 birim fiyatı 9,00 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre;
Taşınmazın Değeri: 2.571,22 m² x 9,00 TL/m² = 23.140,98 TL. olarak bulunur.
Adresi : Söz konusu Taşınmaz Bükerler köyü köy yerleşim alanına yaklaşık 1000 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 2.571,22 m2
İmar Durumu : Domaniç Belediye Başkanlığı Fen İşleri müdürlüğünün 08.04.2018 tarih 231 sayılı yazısında Taşınmaz” Belediyemiz sınırları ve imar planı dışında kalmaktadır.” denilmektedir.
Kıymeti : 23.140,98 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 19/09/2018 günü 15:20 – 15:25 arası
2. Satış Günü : 16/10/2018 günü 15:20 – 15:25 arası
Satış Yeri : Tavşanlı Belediyesi 3.Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/KÜTAHYA
——————————————————————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/247 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/07/2018
Baskı: Öz Domaniç Gazetesi 08/08/2018