DÜZELTME İLANI KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR DOMANİÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası : 2018/294480
1- İdarenin
a) Adresi : Hükümet Konağı Kat :4 43850
DOMANİÇ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2746613104 – 2746613015
c) Elektronik posta adresi : domanicmem@gmail.com
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 12.06.2018 – 3631
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Öz Domaniç Gazetesi – 20.06.2018
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
İlgili ilanın 2.c maddesinde geçen teslim günü 10 ibaresi 20 olarak düzeltilmiştir.
Öz Domaniç Gazetesi 20.06.2018