“Tomruk Üretiminde Hedeflerimizi Gerçekleştiriyoruz”

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü odun hammaddesinin üretimi sırasında, kesilen ağaçlardan en yüksek değerde kaliteli tomruk üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Tomruk üretiminde ekonomik değerin artırılması için çalışmalarını tüm İşletme Müdürlüklerinde yürüten Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü; odun hammaddesinin sürdürülebilir şekilde ve uygun yöntemlerle tüketiciye sunulmasını sağlamak için büyük özen gösteriyor.

Tomruk üretiminde hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüren Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Hatipoğlu Orman Emval Satış deposunda Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan ile Ağaçlandırma Şube Müdürü Mustafa Kemal Erdoğan tarafından istiflerde kontroller yapılarak, Domaniç Orman İşletme Müdürü Güryay Volkan Andiç’ten bilgiler alındı.

Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan; üretimde verimliliği ve sınıf emval üretimini artırmak için çalıştıklarını, kaliteli üretim yapmak için büyük özen gösterdiklerini söyledi.

Hataların en aza indirilmesiyle müşteri memnuniyetinin ve İşletme Müdürlüğü kârlılığının artacağı vurgulandı.