HAKKA HUKUKA RİAYET HUZURUN SEBEBİDİR.

Zamanın birinde Müslüman görünümlü bir Yahudi, bir beldeye Vali olarak tayin edilir. Vali gitmiş, bakmış o şehirde hiç kimse kötülük yapmıyor, günah istemiyor, “Bunları nasıl bozarım “diye düşünürken sormuş, “Burada hiç kötü adama yok mu? “Diye “Efendim, bir Yahudi vardı, o da yıllardır hapiste, başka yok” demişler.

Münafık Vali, mahkumu çağırtıp, “Bu beldeyi ifsad etmek istiyorum, ama düşünüp taşındım bir yol bulamadım, senin bir fikrin var mı? “Diye sormuş. “Var” demiş kötü kişi ve şöyle devam etmiş. “Emredeceksiniz, herkes evindeki buğdayını getirip Valiliğin önündeki meydana dökecek.”

Denilen yapılmış, Herkes buğdayını denilen yere getirip boşaltmış. Dağ gibi buğday olmuş…

Kötü Mahkûm :”Şimdi de emredin, herkes getirdiği kadarını geri götürsün .”Denilen yapılmış, herkes getirdiği kadarını geri götürmüş.

Vali sormuş :”Ne oldu şimdi, ne var bunda ?”

Yahudi mahkûm ,”Herkes getirdiği kadar götürse de elbette bire bir aynı miktarı götürmedi. Bu sayede herkesin hakkı birbirine geçti. Bundan sonra burada her türlü fitne-fesat baş gösterir artık. “Diye cevap vermiş.

Kıssadan alınacak hisse apaçık ortada.

Hak-Hukuk birbirine Karışmaya başladı zaman, o beldede huzur kalmaz.

İşte o zaman ilk yapılması gereken şey, diplomalı cahillerin sayısını arttırmak değil, ahlak ve Faziletin yeniden tesisi, hak kavramını toplum geneline yapmaktır.

Ayrıca Hakk’a tam teslimiyet ruhunu aşılamaktır.

Sözlerime kalbimizin en derinlerinden dilimizle buluşacak olan ve kabul edilmesi umudunu hiç yitirmediğimiz bir dua ile son veriyorum.

Biliyorum ki bunu okuyan her gönül ta yürekten amin diyecektir.

Ya Rabbi!

Coğrafyamızda ve insanlığı kuşatan bütün kötülükleri ortadan kaldırabilmeyi bizlere nasip eyle!

İyiliklerin hakim olduğu bir dünyayı hep birlikte imar edebilmek için bizlere yardım eyle!

Ya Rabbena!

Gelecek nesillerimize daha güzel bir yeryüzü bırakabilmeyi bizlere lütfeyle!

Ya Ilahena! Senin katından öyle bir rahmet diliyoruz ki ,onunla kalbimize ve aklımıza Hidayet ver.

Perişan halimize onun bereketiyle düzelt ve dağınık işlerimizi toparla….
Doğru yolu bize göster o yoldan ayırma… Amin…