DOMANİÇ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Gündelik hayatımızda sık sık duyduğumuz, hatta ve hatta Türkiye’nin gündemine de oturan, bazen iktidardan yana olup bazen muhalefeti savunan bizlerin bile ne olduğunu hiç merak bile etmediğimiz sivil toplum kuruluşlarına ( STK ) değinmek istiyorum bu hafta.
Sivil toplum kuruluşları; oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösteren, kuruluşlar ya da örgütler olarak bilinirler. Resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylem metodlarıyla, üyelerini gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Vakıf dernekler ise, topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır. Türkiye’de bu konuda çalışmakta olan birçok STK (Sivil Toplum Kuruluşu) bulunmaktadır. Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan birlik ve kuruluşlar olarak bilinirler.
Ülkemizde 2004 yılı STK istatistiklerine bakıldığında 4.547’si vakıf, 86.031’i dernek olmak üzere, 90.578 sivil toplum kuruluşu faaliyet göstermekte, bu rakamlara sendikalar, meslek odaları ve kooperatiflerin de eklenmesi durumunda bu sayı 150.000’i aşmaktadır. 2018 yılı itibariyle bu rakamlar daha da hatta çok fazla fazlalaşmaktadır.
Osmanlı’nın kuruluşuna ev sahipliği yapmış, Cumhuriyet tarihinde kurtuluşuna vesile olmuş bir tarihe sahip olan ilimize baktığımızda da bir vakıf medeniyeti olarak görünmekte, sivil toplum faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Kütahya ve ilçeleri Sivil Toplum Kuruluşları, dernek ve vakıflar olarak canlı bir ildir aslında. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir beyefendinin de belirttiği gibi kentimizde, 1.158 derneğimiz var olup bu derneklerin 69.414 üyesi bulunmakta. Bu üyelerin 59.682 erkek, 9.732 kadın üyeden oluşmaktadır. Genelde derneklerimizde erkek ağırlıklı bir üye yapımız vardır.
Domaniç’te ise yaklaşık 50’den fazla sivil toplum kuruluşu mevcuttur. Bu kuruluşlar muhakkak ki, misyonlarının gerektirdiği işleri rutin olarak sürdürmekte ve üyelerine fayda sağlayabilme mücadelesini vermektelerdir. Başarılarının devamını dilemek ve bir nebze de olsa katkı sağlamak bizlerin en önemli aslı görevlerimiz arasındadır.
Geçtiğimiz aylarda ilçemiz en büyük sivil toplum kuruluşlarının kongrelerine sahiplik yaptı. Kongreler sonucunda, Domaniç Esnaf Odası Başkanı Yahya TÜRK, Domaniç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa ŞİMŞEK, Domaniç Şoförler Odası Başkanı Ahmet ÖZOĞUL seçildiler. Görevlerinde başkanlarıma başarılar diliyorum. Yeni dönemlerinde STK olma bilincinin hakkını vererek ürettikleri projelerle mülki ve idari bazda yöneticileri tetikleyici, Domaniç’i bir adım ileriye taşımak için gelecek nesillere yaşanabilir bir ilçe emanet edici ve olumsuzluklar karşısında da halkla iç içe olup farkındalık yaratmalarını bekliyorum. Bunları da beklerken, Domaniç halkının siyasetten kopuk bir sivil toplum kuruluşu STK başkanları olmadığını bildiklerini ve bunun getirisinden Domaniç’in yararlanması gerektiği düşüncesinin hakim olduğu kanaatindeyim. O zaman “Hep ileriye, ileriye Domaniç” diyerek tekrardan başkanlarımızı kutluyorum.