İLAN TAVŞANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2017/6 Tereke Satış
Kütahya İli, Domaniç ilçesi Çok köyü Dağılımyakası mevkii, 124 Ada, 560 Parselde kayıtlı, 1.967,42 m2 yüzölçümünde Tarla 1.967,42-TL.den satışa çıkarılmıştır.
İş bu ilana konu taşınmaz için; 1. Satış Günü: 22/03/2018 günü saat 11:30-11:35 arası TAVŞANLI BELEDİYESİ 3. KAT TOPLANTI SALONU’nda açık artırma suretiyle yapılacağı (birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar “esatis.uyap.gov.tr.”adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir), bu artırmada takdir olunan değerin % 50’si ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunacağı, alıcı çıkmadığında 2. Satış 17/04/2018 günü aynı yer ve saatlerde yapılacağı (elektronik ortamda “esatis.uyap.gov.tr” adresinden birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar teklif verilebilecektir.), bu artırmada takdir olunan değerin% 50’sini ve satış masraflarını geçmek şartı ile aynı değerlerden ihale olunacağı,
Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin% 20’si oranında pey akçesi, para veya memurluğumuza ait Vakıf Bank Tavşanlı Şubesindeki TR850001500158007306127555 İBAN nolu hesaba T.C. kimlik ve dosya nosu yazılmak suretiyle yatırılarak makbuzunu veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız ve süresiz” teminat mektubu vermeleri gerekir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık harcı taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ihale ve taşınmazla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve ŞARTNAMEYİ görmek isteyenlerin yukarıdaki dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları veya masrafı gönderildiğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderilebileceği,
İşbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
Öz Domaniç Gazetesi: 31.01.2018