İLAN TAVŞANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZ-TAŞINIRLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2017/5 Tereke Satış
A-) Kütahya İli, Domaniç İlçesi Berçin köyünde kain tapunun;
1- 102 Ada, 468 Parsel, Bağlaraltı Mevkiinde kain 1.928,02 m2 yüzölçümünde Tarla 3.856,04-TL.den,
2- 102 Ada, 425 Parsel, Bağlaraltı Mevkiinde kayıtlı 1.159,72 m2 yüzölçümünde Tarla 3.479,16-TL.den,
3- 104 Ada, 136 Parsel, Baraklı Mevkiinde kayıtlı 1.340,24 m2 yüzölçümünde Tarla 6.701,20-TL.den,
4- 104 Ada, 135 Parsel, Baraklı Mevkiinde kayıtlı 1.117,81 m2 yüzölçümünde Tarla 5.589,05-TL.den,
5- 101 Ada, 137 Parsel İlkkavak Mevkiinde kayıtlı 7.821,08 m2 yüzölçümünde Tarla. 11.731,62-TL.den,
6- 101 Ada, 181 Parsel, İlkkavak Mevkiinde kayıtlı, 744,37 m2 yüzölçümünde Bahçe. 5.210,59-TL.den,
B-) Kütahya İli Domaniç İlçe merkezi Küçük sanayii ve Karşıyaka mahallelerinde atılı bulanan
1- 43SK067 Palaka sayılı BMC marka 1996 Model, üzerinde şanzıman, şaft, defransiyel, poyra, akisler, jant, dingil, jant ve kasası olmayan Fatih Kamyon, 7.500,00-TL.den,
2- 43YA167 plaka sayılı 2010 Model üzerinde mazot pompası,şarj ve marj dinamosu, komple öndingil, akü, radyatör, ön lastikler ile çantları olmayan New Holland marka Traktör, 14.000,00-TL.den,
3- 43KU834 plaka sayılı Mitsubish marka 2008 Model üzerinde şanzıman, şaft, defransiyel, poyra, akisler, jant, dingil, arka lastikler ile kasası olmayan açık kasa Ticari Kamyonet, 15.000.00-TL.den,
satışa çıkarılmışlardır.
İş bu ilana konu taşınmaz için; 1. Satış Günü: 09/03/2018 günü saat 11:00-11:45 arası TAVŞANLI BELEDİYESİ 3. KAT TOPLANTI SALONU’nda açık artırma suretiyle yapılacağı (birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar “esatis.uyap.gov.tr.” adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.), bu artırmada takdir olunan değerin %50’si ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunacağı, alıcı çıkmadığında 2. Satış 05/04/2018 günü aynı yer ve saatlerde yapılacağı (elektronik ortamda “esatis.uyap.gov.tr” adresinden birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar teklif verilebilecektir.), bu artırmada takdir olunan değerin %50’sini ve satış masraflarını geçmek şartı ile aynı değerlerden ihale olunacağı,
Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi, para, veya memurluğumuza ait Vakıf Bank Tavşanlı Şubesindeki TR850001500158007306127555 İBAN nolu hesaba T.C. kimlik ve dosya nosu yazılmak suretiyle yatırılarak makbuzunu veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız ve süresiz” teminat mektubu vermeleri gerekir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallik harcı taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ihale ve taşınmazla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve ŞARTNAMEYİ görmek isteyenlerin yukarıdaki dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları veya masrafı gönderildiğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderilebliceği, işbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
Öz Domaniç Gazetesi: 31.01.2018