2017 Yılı Ormancılık Faaliyetlerimiz

55,674 Ha.Genel alanda faaliyet gösteren İşletme Müdürlüğümüz ‘ün 36.149 Ha. Ormanlık alanı mevcuttur. Buda İlçenin %64’ünü kapsamaktadır. Ormanlık alanın %85’i Koru %15’i baltalıktır. Domaniç, Alagöz, Gürgenyayla ve Dereçarşamba olmak üzere 4 İşletme Şefliğinden oluşan Müdürlüğümüz 2017 yılında 32 Memur 49 İşçi olmak üzere 80 personel ile halkımıza hizmete devam etmiştir.Bu hizmetler ve çalışmalarla 2017 yılında yaklaşık 60.000M3 Dikili Damga Programının 65.000m3 gerçekleşme olmuş bu damgalar neticesinde de 45.217M3 endüstriyel odun üretimi yapılarak bu ürünlerin satışları sonucu 10.554.739TL gelir elde edilmiştir. Üretim faaliyetlerinde çalışan orman köylüsüne de 7.085.220TL ödeme yapılmıştır.
2017 yılı programında bulunan 337Ha Gençlik bakımı, 610 Ha. Sıklık Bakımı Programı,500Ha Rehabilitasyon ve 80 Ha. da Kültür bakımı programlarının tamamı gerçekleştirilerek ormanlarımızın bakım ve gençleştirmesi yapılmıştır.
Bayram ve özel günlerde halkımıza 10.000 adet ücretsiz fidan dağıtımı yapılmıştır.
Ormanlarımızı böcek ve benzeri hastalık ve zararlılardan korumak amacıyla 8 Adet Proje yapılarak orman içlerine kuşların tünemesi için 160 Adet kuş yuvaları asılmış ve ilaçlı feromon tuzakları da asılarak zararlı böceklerle mücadele çalışmaları yapılmıştır.
Ormancılık faaliyetlerimizde kullandığımız orman içindeki yollar ile ilgili olarak 3+000 Km Orman Yolu Yapımı, 27 Km. Sanat Yapısı çalışması,4 km Kule Kulübe Yolu ,2 Km Traktör Yolu yapımı ,2 Km Depo Dahili Yol ,4 Km Üst Yapı ,3 Km Büyük Onarım ile 365 Km’ de orman içi üretim yollarının bakım ve onarımları yapılmıştır.
2017 yılında Müdürlüğümüz hudutlarında 1 adet orman yangını meydana gelmiştir.
ORKÖY Uygulamaları Çerçevesinde Berçin,Kozluca ve Fındıcak köylerimizde 13 Adet Süt sığırcılığı olmak üzere toplam 325.000TL lik kredi kullandırılmıştır.ÜRETİM FAALİYETLERİ İLE3.844.650 TLAĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR FAALİYETLERİ İLE309.410TLİNŞAAT İKMAL VE YOL FAALİYETLERİ İLE68.000 TLORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İLE490.000 TLORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE8.580 TLORKÖY FAALİYETLERİ İLE325.000 TLODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER İLE- TLTESİS VE YATIRIM FAALİYETLERİ İLE- TLGENEL YÖNETİM ve DİĞER FAALİYETLER İLE2.039.580 TL2017 Yılında 7.085.220 TL iş hacmi oluşmuştur.2018 yılının da aynı şekilde vukuatsız ve başarılı bir şekilde geçmesi dileğimizle halkımıza hizmet etmeyi temenni etmekteyiz.

ÜRETİM FAALİYETLERİ İLE 3.844.650 TL
AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR FAALİYETLERİ İLE 309.410TL
İNŞAAT İKMAL VE YOL FAALİYETLERİ İLE 68.000 TL
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İLE 490.000 TL
ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE 8.580 TL
ORKÖY FAALİYETLERİ İLE 325.000 TL
ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER İLE – TL
TESİS VE YATIRIM FAALİYETLERİ İLE – TL
GENEL YÖNETİM ve DİĞER FAALİYETLER İLE 2.039.580 TL
2017 Yılında 7.085.220 TL iş hacmi oluşmuştur.