2017 Yılı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Faaliyetleri

2017 Yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüzce mazot-gübre desteğine başvuran çiftçi sayısı yaklaşık 1733 olup, yaklaşık 67,0000 da alanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilecek destekleme miktarı yaklaşık olarak 850.000 TL dir. Yem bitkileri desteğine başvuran çiftçi sayısı yaklaşık 438 olup; yaklaşık 9000 da alanda bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı yaklaşık olarak 380.000 TL ‘dir. Sertifikalı tohum desteğine başvuran çiftçi sayısı 85 olup; 2465 da alanda bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı yaklaşık olarak 16.000 TL dir. Su ürünleri desteklemesine başvuran çiftçi sayısı 5 kişi olup; bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı 800 tonda yaklaşık 516.000 TL dir. Organik tarım desteklemesine başvuran çiftçi sayısı yaklaşık 16 olup; bakanlığımız tarafından verilecek destekleme miktarı 230 da alanda 16.000 TL dir. ÇATAK desteklemesi kapsamında ilçemizde 263 üreticimize 330.000 TL destek verilecektir.
2017 Yılında 3 çiftçi tarımsal amaçlı elektrik talebinde bulunmuştur. İlçe müdürlüğümüzce 10 Adet yem bayisi, 9 adet biçerdöver, yaklaşık 41 adet tarım arazileri hastalık ve zararlı kontrolü yapılmış olup; 260 tane de gıda üretim ve satış yerlerinin denetlemesi yapılmıştır. 2017 Yılında Hayvan Sağlığı Bölümümüz tarafından; 22 adet ısırık vakası sonrası gerekli işlemler yapılmıştır. 250 adet hayvan ve hayvan maddeleri sevklerine mahsus yurtiçi veteriner sağlık raporu verilmiştir. Büyükbaş hayvanlarda 15.000 adet şap aşısı, 1700 adet Brusella aşısı,7000 adet LSD(Sığır Çiçek) aşısı uygulanmıştır. Küçükbaş hayvanlarda (koyun ve keçi) 7000 adet veba aşısı, 1500 adet çiçek aşısı, 10500 adet Mavi Dil aşısı ve 3500 adet brusella aşısı uygulanmıştır. Kedi ve köpeklerde ise yaklaşık 600 adet kuduz aşısı uygulanmıştır. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda 50.000 sağlık taraması yapılmıştır.
2017 Yılında ayrıca, arı yetiştiriciliğine 9 çiftçimiz başvurmuş olup; bakanlığımızca verilecek destekleme miktarı 625 kovana 6250 TL dir. Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 10 aylık dönemde 475 üreticimize 190 bin TL desteklemesi ödemesi yapılmıştır. Anaç koyun- keçi işletme sayısı 72 olup;7500 küçükbaş hayvana bakanlığımızca verilecek destekleme miktarı 160.000 TL’dir. Ayrıca 2017 yılında ilçemizde 240 adet işletme olup;650 adet buzağıya bakanlığımızca yaklaşık 227.500 TL destekleme verilecektir.5 Adet yetiştiriciye 25.000 TL sürü yönetimi elemanı desteği verilecektir. 2017 Yılı içerisinde genç çiftçiyi destekleme kapsamında 1 üreticimize 500 m2 sera, 3 üreticimize 40’ar adet arılı kovan, 6 üreticimize 6’şar büyükbaş,1 üreticimize 37 küçükbaş olmak üzere 330.000 TL değerinde yatırım yapılmıştır.1260 Adet aşılı ceviz fidanı dağıtılacaktır.Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığımız ve İlçe Müdürlüğümüzce 2017 Yılında Domaniç’te Üretim Yapan Üreticilerimize Tarımsal Destekleme için yaklaşık 2.716.750 TL Karşılıksız Hibe Destekleme Ödemesi yapılacaktır