İLAN T.C. TAVŞANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

İLAN
T.C. TAVŞANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2017/532
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 103
Parsel No : 37
Vasfı : Tarla
Mülkiyet Hakkı :1931,86 m2
Maliki/Malikleri :Erol Karaca
ESAS NO : 2017/533
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü/Mah.
Ada No : 103
Parsel No : 36
Vasfı : Tarla
Mülkiyet Alanı :1991,74 m2
Maliki/Malikleri : Arif Bayrak
ESAS NO : 2017/534
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
Bulunduğu Yer :Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 103
Parsel No : 34
Vasfı : Tarla
Üst Hakkı :181,54 m2
Mülkiyet Alanı :340,87 m2
Maliki/Malikleri :Harun Karadeniz
ESAS NO : 2017/535
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 103
Parsel No : 69 (103 Ada 38 parselden ifrazen oluşan)
Vasfı : Tarla
Mülkiyet Hakkı :2685,47 m2
Maliki/Malikleri :Döne Kocabaş, Ayşegül Yılmaz, Halil İbrahim
Kocabaş, Ahmet Kocabaş, Erdal Kocabaş, Erhan
Kocabaş
ESAS NO : 2017/536
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 103
Parsel No : 62
Vasfı : Tarla
Üst Hakkı :61,84 m2
Geçici İrtifak :174,95 m2
Maliki/Malikleri :Ertuğrul Bayrak
Kamulaştırmayı Yapan İdare :Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş tarafından yukarıda Esas numarası yazılı dosyaların malik hanele
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş tarafından yukarıda Esas numaraları yazılı dosyaların malik hanelerinde isimleri yazılı davalılar aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince:yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı,Kütahya ili Domaniç ve Tavşanlı İlçelerinin köylerinde (yukarıda yazılı olan taşınmazların bulunduğu köy/mahallelerde) kain taşınmazların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı kararıyla kamu yararı kararı alındığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından da kamulaştırma kararı verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedelleri üzerinden satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, taşınmazlarda irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti, taşınmazın idare adına tescili için Tavşanlı 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır.
Taşınmazların dava dosya numaraları, ada, parsel numaraları ve kamulaştırma bedelleri Mahkememizce yapılan acele kamulaştırma tespiti ile belirlenmiş olup, tespit edilen bu kamulaştırma bedellerinin Domaniçteki taşınmazlar için Domaniç Ziraat Bankasına yatırıldığı;
Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden tibaren (10) ON gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
Taşınmazlada hak sahibi olanların ilan tarihinden itibaren (1) bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin bildirilen maliklerine ödeneceği, yukarıda yazılı tüm dosyaların duruşmalarının 22/01/2018 günü saat 10:06’dan itibaren Mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4. – 10. maddesi uyarınca İLAN OLUNUR.
Öz Domaniç Gazetesi: 22/11/2017