Öğrenciler sağlık taramasından geçiyor

Domaniç İlçe Hastanesi tarafından öğrenciler sağlık taramasından geçiriliyor.

Domaniç İlçe Hastanesi tarafından 3-21 yaş arası Kreş, Anaokulu, İlkokul, İlköğretim ve lise öğrencileri Köy ve merkez okullar dahil sağlık taramasından geçiriliyorlar. Taramalarda öğrencilerin, boy, ağırlık, beden kitle indeksi, kan basıncı, işitme, görme, gelişimsel değerlendirme, sosyal davranışsal değerlendirme, HEADSSS değerlendirmesi, fizik muayene, bağışıklama, hiperlipidemi risk değerlendirmesi, diş sağlığı, danışmanlık ve Hb/Htc ölçümü gibi taramalardan geçiriliyorlar.

Yetkililer, Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlandığını belirterek, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun gereğince, Okul sağlığı ile ilgili çalışmaların yürütülebilmesi, eğitim ve sağlık sistemlerinin iş birliği amacıyla 17.05.2016 tarihinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı arasında ‘Okul Sağlığı Hizmetleri İş birliği Protokolü’ imzalanmıştır. Okul sağlığı yaklaşımının daha geniş ve kapsamlı ve bütüncül olması için çalışmalar başlatılmıştır. Uygulama kılavuzu 6 başlık çerçevesinde yapılmaktadır. Sağlık hizmetleri, sağlıklı ve güvenli okul çevresi, sağlıklı beslenme, sağlık eğitimi, fiziksel aktivite, aile/toplum katılımı şeklinde olduğunu belirttiler.