İLAN T.C. TAVŞANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/401 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN :
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 104
Parsel No : 66
Vasfı : Tarla
Yüzölçümü : –
Üst Hakkı : 1316,73 m2
Geçici İrtifak : 0,00 m2
Maliki/Malikleri : HASAN CANBAZ
ESAS NO : 2017/402 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN :
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 103
Parsel No (103 ada35 parseliken ifrazla )103 ada 63 parsel nosu almıştır.
Vasfı : Tarla
Yüzölçümü :
Mülkiyet Alanı : 624,16 m2
Üst Hakkı : 0,00 m2
Geçici İrtifak : 0,00 m2
Maliki/Malikleri : ERTUĞRUL BAYRAK
ESAS NO : 2017/403
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN :
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 104
Parsel No : 32
Vasfı : Tarla
Yüzölçümü :
Üst Hakkı : 71,60m2
Geçici İrtifak : 0,00 m2
Maliki/Malikleri : Azime BAYRAM , Feride KARACA , Halil İbrahim BAYRAM , Halime KARACA , Mustafa BAYRAM , Naciye KAPTAN , Nazife ÇAKIR , Rahime YAMAN , Ramazan BAYRAM , Sami MUSLU
ESAS NO : 2017/404
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN :
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 104
Parsel No : 36
Vasfı : Tarla
Yüzölçümü :
Üst Hakkı : 241,31m2
Geçici İrtifak : 0,00 m2
Maliki/Malikleri : Nizamettin USLU
ESAS NO : 2017/412
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN :
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 103
Parsel No : 29
Vasfı : Tarla
Yüzölçümü :
Mülkiyet Alanı : 0,00 m2
Üst Hakkı : 103,93 m2
Geçici İrtifak : 0,00 m2
Maliki/Malikleri : ABDULLAH KARACA,EFRAHİM KARACA,MEHMET KARACA , NAZMİ KARACA, SÜLEYMAN KARACA
ESAS NO : 2017/413
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN :
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 103
Parsel No : 8
Vasfı : Tarla
Yüzölçümü :
Üst Hakkı : 620,76 m2
Geçici İrtifak : 0,00 m2
Maliki/Malikleri : Kemal YİĞİT
ESAS NO : 2017/414
DAVA KONUSU KAMULAŞTIRILMASI İSTENEN TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER:
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 104
Parsel No : 57
Vasfı : Tarla
Yüzölçümü :
Üst Hakkı : 76,56m2
Geçici İrtifak : 0,00 m2
Maliki/Malikleri : Ibrahim KARACA
ESAS NO : 2017/415
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN :
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 104
Parsel No : 63
Vasfı : Tarla
Yüzölçümü :
Mülkiyet Alanı : 5,29 m2
Üst Hakkı : 107,74m2
Geçici İrtifak : 0,00 m2
Maliki/Malikleri : HANİFE ÇAKIR
ESAS NO : 2017/416
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN :
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 104
Parsel No : 55
Vasfı : Tarla
Yüzölçümü :
Üst Hakkı : 95,68m2
Geçici İrtifak : 0,00 m2
Maliki/Malikleri : HANİFE ÇAKIR
ESAS NO : 2017/417
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN :
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 104
Parsel No : 81
Vasfı : Tarla
Yüzölçümü :
Üst Hakkı : 133,12 m2
Geçici İrtifak : 0,00 m2
Maliki/Malikleri : Ertuğrul BAYRAK
ESAS NO : 2017/418
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN :
Bulunduğu Yer : Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü
Ada No : 104
Parsel No : 82
Vasfı : Tarla
Yüzölçümü :
Mülkiyet Alanı : 5,29 m2
Üst Hakkı : 0,00 m2
Geçici İrtifak : 0,00 m2
Maliki/Malikleri : ERTUĞRUL BAYRAK
Kamulaştırmayı Yapan İdare: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş tarafından yukarıda Esas numarası yazılı dosyaların malik haneleKAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş tarafından yukarıda Esas numaraları yazılı dosyaların malik hanelerinde isimleri yazılı davalılar aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince:yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı,Kütahya ili Domaniç ve Tavşanlı İlçelerinin köylerinde(yukarıda yazılı olan taşınmazların bulunduğu köy/mahallelerde) kain taşınmazların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı kararıyla kamu yararı kararı alındığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından da kamulaştırma kararı verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedelleri üzerinden satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, taşınmazlarda irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti, taşınmazın idare adına tescili için Tavşanlı 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır.
Taşınmazların dava dosya numaraları, ada, parsel numaraları ve kamulaştırma bedelleri Mahkememizce yapılan acele kamulaştırma tespiti ile belirlenmiş olup, tespit edilen bu kamulaştırma bedellerinin Domaniç Ziraat Bankalasına yatırıldığı;
Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden tibaren (10)ON gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
Taşınmazlada hak sahibi olanların ilan tarihinden itibaren (1) bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin bildirilen maliklerine ödeneceği, yukarıda yazılı tüm dosyaların duruşmalarının 16/11/2017 tarihindenitibaren Mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4. – 10. maddesi uyarınca İLAN OLUNUR