DÜZELTME İLANI Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

7 Güzergahtan 4 Taşıma merkezi okula 91 öğrencinin 7 araç ile 157 işgünü günübirlik taşınması işi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası :2017/461123
1-İdarenin
a) Adresi :Hükümet Konağı Kat:3 Domaniç/Kütahya
b) Telefon ve faks numarası :2746613104-2746613015
c) Elektronik posta adresi :domanic43@meb.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :20/09/2017
3-Düzeltilen madde : Gazetede yayımlanan ilanın 3.b maddesinde ilan edilen ihale tarihi 12/10/2017 olarak değişmiştir.