Eski evler yıkılabilir

Sit alanı kararı çıkartılarak yıktırılması iptal ettirilen eski evler sit alanı kapsamından çıkartıldı.

İmara uygun olmayan, çevrede görüntü kirliliğine neden olan yangın tehlikesi arz eden ve geceleri kötü amaçlı kullanılan eski binaların yıkım kararı bu evler için, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce alınan Sit Alanı kararı Domaniç belediyesinin itirazları sonucu kaldırıldı.
Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, “ İlçemizin daha temiz, daha güzel görünümü için ilçede bulunan birçoğu onlarca mirasçı tarafından bölüşülemediğinden atıl durumda bırakılmış, göçmeye yüz tutmuş binaların yıkılmasına karar verdik. Nasıl olduysa bir den bu evlerin tarihi kültürel evler olduğu ve sit alanı kapsamına alındığını gördük. İlgili kurumlara defalarca başvuru ve itirazlarımız netice verdi. Hiçbir tarihi ve kültürel değer taşımayan eski evler sit alanı kapsamından çıkartıldı” dedi.

İtiraz dilekçesine onay belgesi aşağıda ki gibidir.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, Kütahya İli Domaniç İlçesi, 55 ada 9 ve 20 parseller, 56 ada 8 ve 9 parseller, 59 ada 2,7 ve 8 parseller, 85 ada 3 ve 4 parseller, 86 ada 12 parsel ve 89 ada 4 parseldeki taşınmazlar ile çeşme ve 19 ada 64 parseldeki mezarlığın tescil edilmesine ilişkin olarak alınan Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 26.10.2016 tarihli ve 3536 sayılı kararına karşı Domaniç Belediye Başkanlığının 07.02.2017 tarihli yazısı ve diğer ilgililerin 27.01.2017-22.02.2017 tarihleri arasındaki başvuruları ile konuya ilişkin işlem dosyası Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29.05.2017 tarihli raporların okunması ve yapılan görüşmeler sonucunda;
Kütahya İli Domaniç İlçesi, 55 ada 9 ve 20 parseller, 56 ada 8 ve 9 parseller, 59 ada 2,7 ve 8 parseller, 85 ada 3 ve 4 parseller, 86 ada 12 parsel ve 89 ada 4 parseldeki taşınmazlar ile çeşmenin 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi ile korunması gerekli taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili hakkında yönetmeliğin 4. Maddesindeki koşulları taşımaması nedeniyle kısmen kabulüne, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/10/2016 tarihli ve 3536 sayılı kararının 55 ada 9 ve 20 parseller, 56 ada 8 ve 9 parseller, 59 ada 2,7 ve 8 parseller, 85 ada 3 ve 4 parseller, 86 ada 12 parsel ve 89 ada 4 parseldeki taşınmazlar ile çeşmeye ilişkin kısmının iptaline ve bu parsellerdeki tescil kaydının kaldırılmasına, 19 ada 64 parseldeki mezarlığa ilişkin itirazın ise anılan taşınmazın 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi ile korunması gerekli taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili hakkında yönetmeliği 4. Maddesindeki koşulları taşıması nedeniyle reddine. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/10/2016 tarihli ve 3536 sayılı kararının anılan taşınmaza ilişkin kısmının geçerli olduğuna karar verildi.