TANAP Domaniçlilere hibe verecek

TANAP Boru hattı’nın geçiş güzergahı olan Domaniç ve Tavşanlı ile bağlı köylerine Sosyal ve Çevresel Yatırım amaçlı hibe desteği sağlanacak.

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak bir doğal gaz boru hattı projesidir. TANAP, Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinin artırılması ve kaynakların çeşitlendirilmesinin yanı sıra ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmaktadır.

Boru Hattının geçtiği bölgelerde oluşabilecek sosyo-ekonomik durumlar için oluşturulan bu destek ile 1. Çağrıda olduğu gibi 2. Çağrıda da boru hattının geçtiği bölgelerdeki çiftçiler ve yatırımcılar desteklenecektir.
Bundan dolayı, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım programı kapsamında Tavşanlı ilçesinde 20 Haziran salı günü saat 10.30 ile 15.30 arasın Sosyal ve Çevresel Hibe Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecek.
Toplantı’da hibe içeriği, kuralları, başvuruların nasıl yapılacağı, uygun başvuru sahipleri, başvuru değerlendirme ve uygulama süreçleri hakkında potansiyel faydalanıcılara bilgiler verilecek.