OEDAŞ’ tan yaşam destek cihazı kullananlar için önemli duyuru !

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ); yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin OEDAŞ Kurumsal İletişim birimlerine yazılı başvuru yapmaları halinde, elektrik tüketimleri nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı elektrik enerjisinin kesilmeyeceğini duyurdu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olanların, elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı elektriklerinin kesilmemesi için OEDAŞ Kurumsal İletişim birimlerine yazılı başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu. OEDAŞ, söz konusu abonelerin beyan etmiş oldukları belgelerin OEDAŞ Kurum doktoru tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda, ilgili yönetmelik çerçevesinde, gerekli tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.

Söz konusu abonelerin elektrik tüketimleri nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı, kullanmakta oldukları elektrik enerjisinin kesilemeyeceği ve borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde taksitlendirmenin görevli tedarik şirketlerince yapılacağını ifade eden Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Tüketicilerin Korunması” başlıklı 41/A maddesinin detayları aşağıdaki şekildedir: 1. Elektrik dağıtım şirketleri elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin yazılı başvurusu halinde bu tüketicilerin yaşadığı kullanım yerlerine ait abonelikleri kayıt altına alır. 2. Geçerli sağlık raporunu dağıtım şirketine ibraz eden söz konusu aboneliklerin elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı elektrikleri kesilmez ve borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde taksitlendirme görevli tedarik şirketlerince yapılır. Taksitlendirme süresi azami dört aydır. 3. İlgili dağıtım şirketi, tüketicinin elektriğinin kesilmemesi için tüketicinin tedarikçisi olan şirkete, raporun kendisine ibraz tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde bilgi vermekle yükümlüdür. 4. Dağıtım şirketi, tüketiciye sağlık raporunun süresinin sona ereceğine ilişkin bilgilendirmeyi sağlık raporunun süresi sona ermeden yapar. Tüketici ibraz ettiği sağlık raporunun süresinin sona erme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, geçerli raporunu dağıtım şirketine bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu sürenin dolmasına rağmen raporunu ibraz etmeyen tüketiciler ilgili dağıtım şirketince tüketicinin tedarikçisine tüketiciye tanınan (30)otuz günlük süreyi takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde bildirilir ve tüketicinin elektriği mevzuatın düzenlediği hallerde kesilebilir. 5. Planlı elektrik kesintileri söz konusu olması durumunda bu abonelikler elektrik dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla öncelikle bilgilendirilirler. 6. Plansız elektrik kesintileri söz konusu olması durumunda bu abonelikler kesinti ile ilgili durum hakkında elektrik dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla bilgilendirilirler” hükümleri yer almaktadır.