11 AYIN SULTANLARINA İTAFEN…

Hicri takvime göre ayların adı ve anlamı şöyledir; 1.Muharrem (Haram kılınmış), 2. Safer (Sefer, yolculuk), 3. Rebiyülevvel (İlkbahar), 4. Rebiyülahir (Son bahar), 5.Cemaziyelevvel (İlk çorak toprak), 6. Cemaziyülahır (Son çorak toprak), 7.Recep (Saygı, onur), 8. Şaban (Dağılmış, yayılmış), 9.Ramazan (Yanma, sıcak olma), 10. Şevval (Yükselmiş), 11. Zilkade (Barışa sahiplik eden), 12. Zilhicce (Hacca sahiplik eden). ‘Receb Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır.’ rivayetini, el-Hasanu’l-Basrî’nin, aradaki sahabî raviyi atlayarak doğrudan Hz. Peygamber (s.a.v)’den aktardığı bir rivayettir ki, hadis imamlarına göre bu hadis yalan hadistir. Nitekim aylar arasında böyle bir ayrıcalık olsaydı Allah bunu Kuran’ında mutlaka açıklardı. Kuran, Tövbe Suresi 36, 37. Ayetlerde, İslam öncesi Arapların, savaş ve yağmayla geçindiklerini, yılın 4 ayını da sulh ayı (Haram aylar) olarak ilan ettiklerini ancak zaman zaman bu ateşkes ilan ettikleri ayların yerlerini de hileyle yerlerini değiştirdiklerini anlatır. Samimiyetsizliklerinden bahseder.
Kuran da da geçen haram aylar, Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır.
Zaman için de büyük uyadurmaların, değiştirmelerin, İslam terminolojisinde ‘bidat’ olarak anılan uygulamaların dinimizin yerini almasıyla, son derece karmaşık bir hal alan ‘Uydurulan İslam’a’ göre, Dini, sembolik ibadetlerden oluşan sevap ve ya günah kazanma dan ibaret sayan kolaycı Müslümanlar, bazıları için ekmek kapısı olmuştur. Kolaycı Müslümanların sorularına göre, verdikleri süslü püslü cevapların popülerliğine göre, çok paralar kazanan ‘mübareklerin’ tabiriyle 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Bakara Suresi (183. Ayet): Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki! Korunursunuz. Bu ayete göre oruç, binlerce yıldan beri var olan bir ibadet şekli, her dinde her tarikatta, her cemaatte farklı olsa da biz Müslümanların uyması gereken kurallar, Kuran’da yazıyor, Arap yarım adası şartlarında Hz. Ömer’in Kameri Hicri takvimine geçmesiyle orucun farklı mevsimlerde uygulanması, ekvator bölgesindeki Müslümanlar için bir sorun olmazken (Oruç her mevsim ortalama 12 saattir. ) Dünyanın başka bölgelerinde ciddi zaman farklılıkları doğursa da esas olan günün belli bir bölümünü aç kalarak geçirerek, vücudun arınması, nefsin arınması, oruç tutmak zor olduğu için bazı günahların, cezai bedeli olarak öngörülen bir ibadettir. Allah, Kuranımızın muhtelif ayetlerinde “biz bu kitabı size okuyup anlayasınız, düşünüp akledesiniz diye indirdik, Kitap olarak size Kuran yeter” dediği için, “Bu kuran yetersizdir, her şeyi açıklamaz diye uydurdukları hurafelerle, hadislerle Allah ile inatlaşırcasına “Bidat ama ne güzel bidat” diye menfaat kazanmak için koydukları kurallara kulak asmadığımız için, O kesim tarafından Allaha şükür dinsiz ilan edilsek te mesleğimizin gereği bildiğimiz bulduğumuz bilgileri sizinle paylaşacağız. Dini, dua, namaz, oruç, saç sakal, huri, cennet, cehennem kolaylığına çeviren kolaycı Müslümanlar varsın Ramazan ayında şovlarını yapsınlar, binlerce yıldan beri uygulanan oruç ile ilgili aptalca sorularını sorsunlar. Para kazananlarda varsın Kuran’ın tabiriyle salya sümük ağızlarını eğip bükerek saatlerce günlerce aylarca yarı Arapça yarı Türkçe kelime oyunları ile işi anlaşılmaz kılsınlar.
Oruç, Sağlıklı insanlar için bir arınma ibadettir. Sağlam bir oruç için iki dudak arası ile iki bacak arasına dikkat etmek yeterlidir.