Domaniç’te kadastro yenileme çalışmaları yapılıyor

Kütahya Kadastro Müdürlüğü Tavşanlı birimi tarafından Hisar Mahallesinde 22/A uygulaması yapılıyor.

3402 sayılı kadastro kanunu 22/A maddesi gereğince kadastro yenileme çalışması Hisar Mahallesi yapılıyor. Diğer Karşıyaka Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ce Hasantepe Mahallesi tapu kadastro genel müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü müşterek çalışması neticesinde ihaleye verilmek sureti ile yapılacak. Şuan Hisar Mahallesi yapılmakta olan yenileme kadastro çalışması Kütahya Kadastro Müdürlüğü Tavşanlı Birimi tarafından 2 kişilik ekip ile yürütülüyor.
Uygulama niteliğini yitirmiş, teknik nedenlerden ötürü yetersiz kalan ve eksikliği görülen kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve Tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla, 3402 sayılı kanununun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının ‘a’ bendi gereğince yapılan uygulama yönetmeliğe ve yürürlüğe girmiş. Bu yönetmelik kapsamında Kütahya ili, Domaniç ilçesi, Hisar mahallesi sınırları içerisindeki, 23,24,31,32,33 ve 35 ila 40,51,52,53,54,67,68,69,70,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,97,98,100,101,102,109,114,115,116,118 adalarda bulunan 1443 adet parsel yıllık kadastro çalışma programına alınıp yenileme çalışmalarına şubat ayı içerisinde çalışmalara başlanmıştır.