Kayıp Mezar – 2 (Ahi Baba)

Domaniç, büyük Türk şahsiyetlerinin Horasan Erenlerinin Evliyaların hatıralarını barındıran önemli bir ilçedir.

Domaniç vatan coğrafyasının manevi sahiplerinden en önemlisi Koyun Baba Hazretleridir.

Domaniç’in manevi mimarlarından birisidir.

Domaniç kültürünün yüksek değerinden biri olan Koyun Baba Hazretleri, Horasan’dan aldığı ocağın ateşini Domaniç’e taşıyarak tutuşturmuş ve 1300’lü yıllarda Domaniç’te manevi bir ocak yakmıştır.

Işığıyla, sıcaklığıyla Domaniç’i aydınlatmış ve ısıtmıştır. Domaniç’in manevi gıdasında katkılarda bulunmuştur.

Erenler Şâhı, Sultanü’l-âlemin, Kutbu’l-ârifin, Kâşifü’l- Esrarı Gavsü’l-Vâsilin isimleriyle anılan Koyun Baba Hazretleri, Domaniç’te bir çok halife, mürit, derviş yetiştirmiş ve onları Anadolu’ya ve Balkanlara göndermiştir.

Bu halife, mürit ve dervişler “Koyun Baba Ocağı” adı altında karış karış gezerek gönüllere ulaşmışlardır.

Koyun Baba Hazretlerinin yetiştirdiği ve manevi kardeş olarak kabul ettiği dervişlerden olan Ahi Ahmet, Domaniç’in tasavvuf erenlerinden dini şahsiyetlerinden birisidir.

Domaniç’e ruh üfleyen bazı büyük zatlar evliyalar gibi maalesef Ahi Ahmet’in mezarı da kayıptır.

Ahi Ahmet’in mezarı ile ilgili olarak bu zamana kadar da bu konuda hiçbir merak ve ilgi olmadığı gibi, ciddi bir araştırma da hiç yapılmamıştır.
Yaptığımız saha çalışmalarına göre aslında mezarın alanı bellidir.
Kayıp mezar, Güney köyü yol ayrımından köye kadar olan yolun sağında yer alan yani Kapaklı ile Göcen (Gécen) mevkileri arasındaki geniş bir alan içindedir.
Maalesef şu an mezar kaybolmuştur.
1300’lü yıllarda burada Ahi Ahmet’in çiftliği bulunmaktadır.
Vefat ettiğinde buradaki çiftliğine defnedilmiştir. Yaptığımız saha çalışmalarında köylüler bu alanda tarihi bir mezarlık olduğunu ifade etmektedirler.
Ayrıca bina kalıntıları olduğunu belirtmektedirler.

Tarih-i kaynaklarda, menkıbelerde Koyun Baba Hazretlerinin manevi kardeş olarak kabul ettiği Ahi Ahmet ile ilgili şöyle kayıtlar bulunmaktadır:

“Koyun Baba Hazretleri bir gün Tavşanlı’nın Kargı köyüne gider. Kargı köyünde bir çeşme yanında otururken çok yaşlı bir kadın elinde su güğümü ile gelir. Su doldururken Koyun Baba Hazretleri :
“-Senin oğlun yok mu da suyu sen taşıyorsun?” der. Kadın:
“-Vardı, öldü.” der. Koyun Baba Hazretleri:
“-Bir anda iki çocuğunuz olsa birini bana verir misiniz?” der. Kadın:
“-Ben yüz yirmi yaşındayım” der. Koyun Baba Hazretleri:
-“ Allah her şeye kâdirdir.” der ve kadına bir elma uzatır. Koyun Baba Hazretleri:
“-Bu elmayı kocanızla beraber yiyiniz, iki çocuğunuz olacak. O çocuklar olunca ad takmayacaksınız, hem de oğlanın biri benim olacak.” der.
Kadın eve giderek kocası ile elmayı pay eder ve yerler. Bir süre sonra hamile kalan kadın iki oğlan doğurur. Hemen Domaniç’e gelirler. Koyun Baba Hazretleri’nin huzuruna çıkarlar. Koyun Baba Hazretleri birine Mehmet diğerine Ahmet adını koyar. Ahmet’i alıp kardeş edinir. Bu çocuğa Koyun Baba Hazretleri’nin kardeşi olduğu için Ahi Baba derler. Ahi Ahmet Baba öldüğünde Göcen (Gécen) / Kapaklı’daki kendi çiftliğine defnedilir.