Ali Yıldırım

“Bâki kalan bu kubbede, hoş bir seda imiş.” Domaniç’in tarihine, kültürüne, sanatına hizmetleriyle geride hoş bir seda bırakan Ali Yıldırım’ı hayırla yad ediyoruz. Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı topraklarda gergef gibi işlenen bir medeniyetin günümüzdeki nakışlarından birisi olan Ali Yıldırım, bundan yedi yıl önce (26 Ocak 2010 tarihinde) dünya yolculuğunu tamamlayarak Rabbine kavuştu. Domaniç’te bir döneme damga vuran, Domaniç’in yetiştirdiği tefekkür dünyamızın temel taşlarından birisi olan Ali Yıldırım ağabeyimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Hayme Ana’nın Saru Batu Savcı Bey’in manevi ikliminde 1946 yılında gözlerini dünyaya açan Ali Yıldırım, Domaniç’te tarih, kültür, sanat ve düşünce dünyasına yaptığı değerli katkılarıyla iz bırakan önemli bir şahsiyetti. Benliği tarih, kültür, ecdad sevgisiyle dolu örnek bir insandı. Kendisini ülkesine, milletine, tarihine, Türkçesine sorumlu hissediyordu ve ömrünü bu değerlere adamıştı. Suyunu içtiği, havasını soluduğu topraklara, Domaniç’e vefa borcunu ödemek için çalıştı. Milli manevi değerlerimize sahip çıkma noktasında son derece hassas bir tavır sergiledi. Milli manevi değerlere büyük bir saygı, sevgi ve sadakat ile sahip çıktı. Geçmişten, öz kültürümüzden ilham alarak Domaniç’i geleceğe taşımanın mücadelesini verdi. Bu toprakları atalarımızdan emanet aldığımızı, bu emanete asla halel getirmeyeceğimizi, asla düşürmeyeceğimizi ve bu emaneti gururla taşıyacağımızı her zaman ifade ederdi. Canlı bir tarih şuuruna sahipti. Takdire şayan insanî hasletlerinin yanında kültürel derinliğe zengin bir sözlü kültür birikimine sahipti. 1960’lı yıllarda Kütahya’da okuduğu yıllarda öğrenci hareketlerinde, 1970’li yıllarda Tavşanlı’da görev yaptığı sivil toplum kuruluşlarında, Domaniç köylerinde öğretmenlik yaptığı yıllarda başta öğrencileri olmak üzere çevresindeki insanlara, Kütahya Bizim Memleket , Kütahya Nesil, Malumat Gazetesi gibi gazetelerde kaleme aldığı makalelerle, Domaniç ve havalisindeki kültürel tören organizasyonlarında aldığı görevlerle insanlara yön vererek dünle bugün arasında bir köprü görevi gördü. Ali Yıldırım, Domaniç insanının ruh ve mâna cevherini ortaya çıkarma gayreti içinde oldu. Domaniç insanına ışık olan aydınlatıcı, yol gösterici özelliği sağlıklı, diri ve güçlü kılacak önemli bir hazine ve cevher olarak miras kaldı. Ali Yıldırım gibi insanlar gökyüzündeki yıldızlar gibidirler. İnsanlara yol gösterirler ışık verirler.Hayat yolculuğunda insanların yolunu aydınlatan bir ışıktır. Bir anıt gibi yüreklerde yükselirler. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Başkanlığını yaptığım Karaköy Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği’nin 1990’lı yıllarda kuruluşunun kir babası olan, emeğini ve yüreğini ortaya koyan, ömrünü Saru Batu Savcı Bey ile ilgili araştırma ve çalışmalara adayan Ali Yıldırım’ın bu zamana kadar kaleme aldığı makaleleri ve notlarından oluşan arşivinden istifade ederek dernek olarak hazırladığımız Saru Batu Savcı Bey ile ilgili kitabını nasip olur ise nisan ayında okuyucu ile buluşturacağız. Böylelikle büyüğümüz merhum Ali Yıldırım’a olan vefa borcumuzu ödeyeceğiz.