SULTAN 2. ABDÜLHAMİT’İN DOMANİÇ SEVGİSİ ve İLGİSİ

Sultan 2. Abdülhamit, Osmanlı Devleti’nin en kritik bir devrinde otuz üç yıl hükümdarlık yapmıştır. Eğitim, kültür, sanat, mimari, askeri teşkilat, bilim ve teknoloji sahalarında bir çok yenilik ve hizmetlerde bulunmuş, devlet ve millete şeref ve itibar kazandırmıştır.

Sultan 2.Abdülhamit’in Domaniç’e ilgisi büyüktür. Tahta çıktığında devletin bunalım içinde olduğu zor karışık bir dönemdi. Buna rağmen o ortamda bile Domaniç ile ilgilenmiştir. 1.Murat Hüdavendigar’dan sonra bir daha Domaniç ile ilgilenilmemiştir.

Sultan 2.Abdülhamit önce Hayme Ana’nın türbesini yaptırmıştır. İstanbul’da açılan kız okullarına Hayme Ana’nın adını vermiştir. Güneydoğu’da kurduğu ordunun adına Hayme Ana adını vermiştir. Hayme Ana törenlerine erzak göndermiştir. Törenlere katılımı teşvik etmiştir. Domaniç halkına tohumluk yemlik zahire göndermiştir. Domaniç’e Pazar yeri açtırmıştır. Domaniç’e okul ve mescitler yaptırmıştır. Domaniç’teki madenleri işletmiştir. Domaniç’e seyyar tabiplik kurdurmuştur. Tabipler görevlendirmiş, ücretsiz tedavi ve ilaç yardımları yapılmıştır. Domaniç-İnegöl ve Domaniç-Tavşanlı şose yolları yapılmıştır.

İstanbul-Yıldız’daki özel muhafız bölüğü Ertuğrul Alayı’na özellikle Domaniçli gençlerden almıştır. Suikastlara maruz kalan 2.Abdülhamit, özel muhafız bölüğündeki Domaniçli gençlere güvenmiştir. Sultan 2.Abdülhamit’i ziyarete gelen Alman İmparatoru 2.Wilhelm’e muhafız bölüğündeki Domaniçli askerleri göstererek “bunlar benim akrabalarım” demiştir.

Domaniç’te bir vefa örneği gösterilerek Sultan 2. Abdülhamit’in ismi yürüyüş parkurlarından birine verilmiştir. Bu konuda Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu güzel vefa örneğinin bütün kurum ve kuruluşlara da yansımasını temenni ediyorum. Çünkü Domaniç’e bu kadar ilgi sevgi gösteren ve yatırımlar yapan bir ulu hakanın isminin yaşatılması güzel bir vefa örneği olacaktır. Çünkü Sultan 2.Abdülhamit’e minnet ve şükran borçluyuz.