Halk Sağlığı Müdürlüğünden Domaniç CHP´ye Cevap

Domaniç Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığının geçen sayıda gazetemize verdiği “Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğüne açık mektup” konulu basın açıklamasına cevap olarak Kütahya Halk Sağlığı Müdürüğünden basın açıklaması.

Kütahya Halk Sağlığı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey verdiği yazılı basın açıklamasında “Gazetenizin 17.08.2016
ı açıklamalar yapılması ard niyetli bir yaklaşımdır. Domaniç Aile Sağlığı Merkezi ile ilgili uygulamalarda mevzuata aykırı ve uygun olmayan bir durum söz konusu olmayıp; ilgili bilgi , belge ve görseller le yargı süreci kurum avukatlarımızca başlatılacaktır. Ülkemizin içinde bulunduğu durum itibari ile birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bir zamanda bazı çevrelerin bilgi ve belgeden yoksun gerçek dışı beyanlarla kamu kurum ve bürokratlarını itibarsızlaştırma kalkışması bizi derinden yaralamıştır. Kamuoyuna Saygılarımızla duyrulur” ifadelerini kullandı. ile işlemlerin yapıldığı söylemleri kurum Müdürümüzü itibarsızlaştırma çabasıdan ibarettir. Haberde geçen gruplandırma iptali ile ilgili olarak, Aile Sağlığı Merkezinin gruplandırma çalışması ile grup iptali de mevzuatlar çerçevesinde yapılmıştır. Gruplandırma iptali sonrasında Aile Sağlığı Merkezindeki Sözleşmeli Aile Hekimlerinin Müdürlüğümüze herhangi bir resmi itirazı kayıtlarımızda mevcut değildir. . Aile Hekimliği Uygulamalarımız ilgili adli ve idari yargı süreçlerine herzaman açıktır. Grup iptali ile Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce hiçbir kimsenin haksız yere işten çıkartılması istenmemiştir, ancak kişilerin işten çıkarılması baskısı ile guruplama kriterleri sağlanmadan kişilere haksız ödeme yapılması mümkün değildir. Gruplandırma iptali yapılmasına rağmen Aile hekimlerine grubuna göre (E grubu) maaşlarının haricinde gider yardımlarının tamamı ödenmektedir. Müdürlüğümüzce işe giriş ve çıkışları konusunda hiçbir zorlama, dayatma olması mümkün değildir. Zaten devletimiz tarafından ödenen gider yardımı bu tür ihtiyaçlara binaen yapılmaktadır ve gruplandırması olmasa dahi aile hekimleri istediği taktirde yardımcı personel çalıştırabilmektedir. Talep olması halinde konunun muhataplarının da onayı alınarak yapılan asm gider yardımından ne kadarının hizmete dönüştürülerek harcandığı da paylaşılabilecektir. Müdürlüğümüzce köy ve merkez aile sağlığı merkezi ayrımı yapılması mümkün olmayıp sağlık hizmetleri bir bütün halinde ayrım yapılmaksızın sunulmaktadır. Sağlık hizmetinin taşra yada merkez olarak ayrımı yapılmaksızın ulaştırılması temel prensibimiz olup, vatandaşlarımıza etkin, kaliteli ve süreklilik arz eden sağlık hizmeti sunulması sağlanmaktadır. Tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde ilgili mevzuatında belirtilen tıbbi cihazların aile hekimlerince temin edilerek bulundurulması zorunludur. Bu ihtiyaçlar için aile hekimlerimize aylık olarak ödeme yapılmakta olup, aile hekimlerinin de bu tıbbi cihazları kendilerinin temin ettikleri ve ilgili alanlarda kullanıma başladıkları Domaniç İlçe Hastanesi Başhekimliği tarafından 19/08/2016 tarihli yazılarında bildirilmiştir. Temin sürecindede İddia edilen mağduriyetin söz konusu olmadığı yine Domaniç İlçe Hastanesi Başhekimliğinin 19/08/2016 tarihli yazılarında belirtilmiştir. İlçe hastanesi olan yerlerde bu tür tıbbi cihazların hem hastane acilinde, hem de aile sağlığı merkezde bulunması gelişebilecek olağanüstü durumlarda hasta mağduriyeti yaşanmaması için önem arz etmektedir. Bütün bu sürecin müdürlüğümüz ile sağlık çalışanlarının arasında çekişme olduğu varmış gibi lanse edilmesi,kurumumuzdan hiçbir açıklama istenmeden kişi ve kurumların itibarini zedeleyecek ve hedef gösterecek şekilde tek taratarihli 4. sayfasında, “DOMANİÇ CHP´DEN AÇIK MEKTUP” başlığı altın da “Domaniç Cumhuriyet Halk Partisiİlçe Başkanı Mustafa Temel Ergün´den Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğüne açık mektup” şeklindeki Domaniç İlçe Hastanesi e Domaniç Merkez Aile Sağlığı Merkezi hakkındaki yapılan haberlerin bilgi ve belgelerden yoksun, delili olmayan şeref ve haysiyeti ihlal edici, adı geçen kişi ve kurumların itibarını zedeleyici, toplum nazarında küçük düşürücü veya hakaret niteliğinde tamamen gerçeğe aykırı bir şekilde haber yapılmıştır. Ayrıca demeçte bulunan şahısların sağlık sisteminin taşra ve merkez yapılanmasından bihaber olduğu demeçlerinden anlaşılmakta olup müdür yardımcısının bakanlık veya kurum adına politika belirleyici konumda olmadığını idrak edemedikleri açıktır. Müdürlüğümüzde yapılan işlemler sıralı yöneticiler tarafından kontrol edilerek mevzuatlar çerçevesinde kurumsal olarak kararlar verilmekte olup kişilerinn olumlu yada olumsuz etkileri sözkonusu değildir.