Domaniç İkizce Savaşı olmasaydı Osmanlı Devleti olmazdı

Şehit Savcı Saru Batu Bey 728 yıldır mezarı başında etrafında ki çamlarda kandiller yakılarak anılıyor.

Tarih Öğretmeni Araştırmacı Yazar Hasan Efe Kayıların ilk savaşını ve Osmanlının ilk şehidi olarak bilinen Osman Beyin ağabeyi şehit Savcı Saru Batu beyin kabrinin başında anlattı.

Efe; “ Kayıların Bizans´a karşı verdiği ilk savaş Domaniç İkizce de verilmiştir. Eğer Kayılar bu savaşı kazanamasaydı belki Osmanlı diye bir devlet kurulamazdı” dedi.

Tarih Öğretmeni Araştırmacı Yazar Hasan Efe Domaniç Gazetesi muhabirine yaptığı açıklamasında şunları dedi;

“Osmanlı Siyasi teşekkülünün gelişmesinde muhtelif aşamalar var her siyasi olay kaza, fetih Osmanlı Devletinin kuruluşunda önemli etken olmuştur. İşte Domaniç ve Söğüt´te başlayan Bursa´nın Fethine kadar devam eden yaklaşık yarım yüzyıla yaklaşan bir iskan ve kurumlaşma süreci Osmanlı Devletinin temellerinin atılmasına Osmanlı devletinin kurulmasını sağlamıştır.

İşte bu kurulma aşamasında önemli bir dönüm noktaları vardır. Osmanlı devleti kritik dönemlerden geçmiştir. Bu önemli kritik dönemlerden biriside 1287 tarihinde gerçekleşen Domaniç İkizce muharebesidir.

Osmanlının bir var olma bir ölüm kalım savaşıdır. Osmanlı tarihinin önemli köşe taşlarındandır.  Çünkü Osmanlılar o savaşı kaybetmiş olsalardı. Osmanlı Devleti diye bir şey olmayacaktı belki de.

Çünkü Osmanlılar 1230´lu yıllarda Domaniç ve Söğüt´e yerleştiklerinde, yavaş yavaş burada devletin temellerini atıyorlardı.

1284 yılında Osman Gazi´nin seferlere başlaması ile beraber, Osmanlı bir fetih hareketine başlamıştı.  Bu fetih hareketleri sonucunda İnegöl´deki Bizans tekfuru Aya Nikola Osmanlıları daha doğrusu Osmanlının çekirdeğini oluşturan Kayı hanlıları,  tarih sahnesinden silmek onları yok etmek için bir sefer düzenledi komşu tekfurlardan da yardım aldı. Ve Domaniç´e bir sefer yaptı. Bu seferde Domaniç´te önemli bir savaş oldu. Şimdi genelde günümüz tarihçiler bu savaşı fazla almıyorlar. Osmanlı birinci kaynaklarında mesela Kemal Paşa zade, Âşık Paşa zade, oruç bey gibi müneccim bey gibi, İdris´i Bitlis gibi birçok birinci kaynak, Osmanlı kaynaklarında bu savaştan bahsediliyor. Ama günümüz tarihçileri bu savaştan bahsetmezler.

Genelde 1299´dan sonraki süreçteki savaşlardan ve olaylardan bahsediliyor. Hâlbuki bu savaş Osmanlı için en önemli köşe taşlarından bir tanesi idi. Çünkü Osmanlı´ya bir resmi statü kazandırdı. Devletin oluşmasında bir zemin hazırladı. Dolayısıyla önemli savaşlardan birisidir. Hatta Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu bir makalesinde aynen şöyle söylüyor. Domaniç Savaşı Osmanlı Devleti´nin gerçek anlamda ilk savaşı sayılmalıdır diyor. Ve gerçekten de öyledir.  Bu savaş olmamış olsaydı. Osmanlılar belki de tarih sahnesinde olmayacaklardı. 

İşte bu olay 1287 yıllarında gerçekleşti. Şu an savaşın gerçekleştiği yerde Osman Gazi´nin abisi Saru Batu Savcı Bey´in Şehit olduğu alandayız şu görmüş olduğunuz, mezar Osman Gazi´nin Büyük abisi Saru Batu Savcı Bey´in mezarı,  yanında da şehit olduğu zaman bir çam ağacının dibinde şehit olmuş. Savaş akşama kadar devam etmiş. Savaş karşıda İkizce denen mevkide başlamış zaten kaynaklarda da İkizce muharebesi olarak geçiyor. Bizans ordusu İnegöl´den buraya doğru geliyor ve Osmanlılar da şu karşıdaki Kapangediği denen mevkide pusuya yatıyorlar. Pusuya düşürüyorlar Bizans ordusunu savaş oradan bu tarafa doğru devam ediyor. Koruya doğru. Hatta orda bir dere var. O çayın adı da Alçay. Kan döküldüğü için hala günümüzde de Alçay isimi kullanılmakta. Savaş bu tarafa doğru devam etmiş. Bizans Ordusu kaçmaya başlıyor. Bu ormanlık alanda hain bir ok Savcı beyi bir çam ağacının altında Şehit ediyor. Savaş akşama kadar devam etmiş. Akşam Saru Batu Savcı Bey buraya defnedilmiş. Defnedilirken buradaki çam ağacına ve etraftaki çam ağaçlarına kandiller asılmış. O yüzden o çam ağacı günümüze kadar kandilli çam olarak biliniyor.

1997 yılında orman kaçakçıları tarafından halkın kutsal saydığı bu çamı kesmeyi uğursuzluk saydığı bu çam ağacını kesmişler. Halkın aynı zamanda bir inancı var. Savcı Bey´e saygısından dolayı, bu ormanlık alanda hiçbir zaman ağaç kesmezler.

 728 yıllık hatıra maalesef kesmişler.  Anısına bir kandil var. Hatırası hala yaşatılmaya çalışıyor.  İşte savaş burada devam ediyor Savcı bey burada şehit ediliyor. Savaş arkaya kadar devam ediyor. Arkada da Kelöz´ün öldüğü dere diye dere var bazı kaynaklarda Kelöz, Kaloz, Kalonoz şeklinde ifade edilen Rum komutanı var. Bizans komutanı. Osmanlı askerleri de orada Rum Komutanını öldürmüşler ve Bizans askerleri de oradan Karacahisar´a doğru Eskişehir´e doğru Yaylacık üzerinden kaçmaya devam etmişler.

Savaş bu şekilde gerçekleşmiş. Bu savaş daha öncede ifade ettiğim gibi çok önemli, Osmanlı´nın kuruluşunda çok önemli köşe taşlarından birisi ” dedi.

Haber: Serdar Yiğit / Tamer Yiğit