AK Parti Kütahya Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural KAVUNCU; Hastanemizi aralıklarla kontrol edeceğim”

Domaniç Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığının geçen sayıda gazetemize verdiği “Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğüne açık mektup” konulu basın açıklamasına cevap olarak AK Parti Kütahya Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural KAVUNCU´nun Domaniç´te verilen sağlık hizmetleri ile ilgili basın açıklaması.

AK Parti Kütahya Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural KAVUNCU´nun Domaniç´te verilen sağlık hizmetleri ile ilgili basın açıklaması. Gazetemize yazılı olarak açıklama yapan Milletvekilli Kavuncu; “ Domaniç İlçe Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi ile ilgili yayınlanan bir haber tarafıma da iletildi. Bunun üzerine haber ile ilgili İl Halk Sağlığı Müdürümüzden bilgi aldım. Konunun daha iyi anlaşılması için Aile Sağlık Merkezleri (ASM) hakkında bilgi vereyim. Sağlık Bakanlığı 2013 yılında Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini yayınlamış ve çalışma koşulları ve prensiplerini belirlemişti. Buna göre sahada yürütülen Aile Hekimliği sağlık hizmetleri için asgari koşullar; nasıl bir fiziksel mekanda, hangi personel ve hangi araçgereç ile hangi sağlık hizmetleri verilecek, bunlar tanımlanmıştır. Burada çalışacak hekimlerimizden koruyucu hekimlik, aşılama, gebe ve bebek takibi, acil muayene ve ilk müdahele, küçük cerrahi işlemler, aile hekimliği muayene uygulamaları yapmaları, bunun için gerekli teçhizat ve personeli de bulundurmaları beklenir. ASM´lerde görev yapan hekimlerin maaşları devlet tarafından veriliyor. Ayrıca hekimler yanlarında çalıştıracakları hemşireleri kendileri belirler ve kurumlarına bildirir. Aile Sağlığı Elemanı olarak geçen bu personelin ücretleri de kurum tarafından ödenmektedir. Bunun dışında hizmetin yürütülmesi için gereken; temizlik personeli, Acil Tıp Teknikeri, tıbbi sekreter ya da hemşire; sağlık hizmetlerde kullanılan ilaçlar, enjektör, gazlı bez gibi sarf malzemeleri, tekerlekli sandalye, cerrahitepsi, acil arabası; temizlik ve bakımın sağlanmasında kullanılan havlu, peçete vb. malzemeler için hekim  başına “gider yardımı” adı altında ek bir ücret ödenir. Yani bu hizmetleri kurum sağlamaz, bunun için hekime bir ücret verir, hekim kendisi işveren olur. Hekimlere ödenecek gider ücretinin belirlenmesinde Sağlık Merkezinin olanaklarına göre yapılan gruplama esas alınır. Yönetmeliğe göre merkezler A-E arasında gruplanır; A grubu bir sağlık merkezinde görev yapanlar hizmet giderleri için hekim başına 4.475 TL/ay ücret alırken kademeli olarak E grubu sağlık merkezinde görev yapan hekimler 2.214 TL/ay ücret alırlar. Bu ücretler maaşın dışında yapılan ödemelerdir. Domaniç İlçe Hastanesi ASM´nin A- Grubu olarak sınıflandırıldığı doğrudur. Ancak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde hastalar için sağlanması gereken imkan ve verilmesi gereken hizmetler açısından bakıldığında Sağlık Merkezi´nin bu koşulları taşımadığı belirlenmiş, mevzuat gereği Haziran (2016) başında A Grubu sınıflandırılması iptal edilerek E-Grubu olarak tescillenmiş. Haziran ayı sonunda görev yapan hekimler kuruma dilekçe vererek gerekli çalışmaları yaparak tekrar A-Grubu Merkez olma taleplerini iletmişler ve kurum da yeniden değerlendirme ziyareti yapmayı planlamış. Ancak bu ziyaret henüz gerçekleşmeden Temmuz ayı başında hekimler bu taleplerini geri çekmişlerdir. Bu olaylar sonucunda basında yer aldığı üzere herhangi bir hasta mağduriyetinin yaşanması söz konusu olmamıştır. Aile Sağlık Merkezinin sınıfı düşürülmemiştir, mevcut hali tescil edilmiştir. Bu tescillemenin doktorlarımız ile kurum arasında bir çekişme dolayısıyla olduğunun gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Aile Sağlığı Elemanı 6 hemşirenin ücretleri hekimler tarafından değil kurum tarafından ödenmektedir, görevlerine devam etmektedirler. Hastalarımıza gerekli sağlık hizmetini yürütmeleri için gider ücreti olarak her hekim için 2.214 TL/ay ücret ödenmektedir. 5 hekim için şu anda ödenen gider ücreti toplamı 11.070 TL/ay dır. A-Grubu ücreti alırken hekimlerimiz bir ATT, bir sözleşmeli hemşire ve biri temizlik olmak üzere 3 personel çalıştırırlarken toplam personel giderleri 5.694TL/ay idi. Hekimlerimiz halen gider ücreti alır iken bazı personellerini çıkardıkları öğrenilmiştir. Hekimlerin personel çalıştırmaları zorunluluktur, karşılığını dün de bugün de devletten almaktalar, bundan sonra da personel çalıştıracaklardır. EKG çekimlerinin yasaklanması bir yana, mevzuat gereği verilmesi zorunlu hizmetler arasında yer almakta ve denetlenmeye tabidir, EKG çekimlerinde bir aksama olmamıştır. Muhalefeti eksikleri, yanlışları gösteren, ülkenin, bölgenin eksiklerinin giderilmesi için görev gören, iktidarı her daim diri tutan, demokrasinin önemli bir denge unsuru olarak görüyorum. Ayırt edilmişlik, ihmal edilmişlik, algısı oluşturarak yanlış ve eksik bilgiler üzerinden hak arama adı altında ajitasyon oluşturmaya çalışmak ile halka hizmet edilmez. Eğer bu konuda katkı vermek istiyorlarsa, Domaniç ASM´nin kriterleri tutmadığı halde üst sınıfa yükseltilmesini talep etmek yerine görevli doktorların halkımıza daha nitelikli sağlık hizmeti verilmesi için gerekli düzenlemeleri ve donanımı sağlamalarını talep etmelidirler. Yanlış ifadeler üzerinden Kurumun ya da görevli idarecilerin hedef gösterilmesi de kabul edilemez. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu dönemde muhalefetin de bu bilinç içinde hareket etmesini bekliyoruz. Bizler halkın hak ve çıkarlarını koruma, insanımızın daha refah ve iyi yaşaması, devletimizin imkanlarından gereken payı alması için seçip Meclise gönderdiği temsilcileriz. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak Kütahya´mızın her bir köşesinde olduğu gibi Domaniç ilçemiz için de elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içindeyiz.